SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

WATER FOR HEALTH 

TOILETTEN EN SCHOON DRINKWATER VOOR 22 SCHOLEN IN DE GEMEENTE FIMELA 

 

DOELSTELLING BEREIKT!!!

 

WATER FOR HEALTH 2.0

EEN EIGEN WATERVOORZIENING, EEN HANDENWASGELEGENHEID EN TWEE NIEUWE TOILETTEN VOOR ALLE 16 SCHOLEN IN DE GEMEENTE DJILAS

 

WAT GING ER AAN VOORAF?

Onze aandacht werd getrokken door een bericht op Facebook: "Nieuwe toiletten en schoon drinkwater voor 70 scholen in Ghana"

Water for Life had het project samen met andere partijen uitgevoerd en gefinancierd.

Stichting Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo'n 884 miljoen mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van goede sanitaire voorzieningen. 

 

Stichting Support Yayème heeft in 2018 een van de twee scholen in het dorp nog voorzien van vier nieuwe toiletten. Ook al is de school aangesloten op het regionale waterleidingnetwerk, overdag komt er vaak geen druppel water uit de kraan. Het is dan lastig om de toiletten na gebruik schoon te maken. Ook is er geen voorziening om de handen te wassen. En veilig drinkwater is er dus ook niet.

Nu kampen alle scholen in de regio met hetzelfde probleem. Als ze al toiletten hebben, ze kunnen niet worden gereinigd. En een voorziening om handen te wassen ontbreekt overal.

 

Toen we het bovengenoemde artikel lazen was onze eerste gedachte: Zouden wij in Sénégal niet een soortgelijk project kunnen opzetten? 

We hebben die vraag voorgelegd aan Water for Life. De eerste reactie kwam positief over, maar de volgende reacties waren minder positief: "Water for Life is niet actief in Senegal. VEI is ook niet actief in Senegal en heeft geen mensen ter plaatse. Wij kunnen u hier helaas dan ook niet mee van dienst zijn." Jammer: persoonlijk vind ik dit antwoord niet conform de doelstelling van Water for Life.

 

Cheikh Diaw, directeur van onze samenwerkingspartner SAPOP, heeft een inventarisatie uitgevoerd. Bijma alle scholen hebben te weinig toiletten en veel van die toiletten zijn hard toe aan vernieuwing. Geen enkele school heeft een gelegenheid om handen te wassen. De meeste scholen hebben wel een aansluiting op het regionale waterleidingnetwerk, maar er komt vaak geen druppel uit de kraan. Sommige scholen hebben wel een put; sommige van die putten vallen regelmatig droog. Er is dus werk aan de winkel! Zou een watertoren/reservoir een oplossing kunnen zijn? En hoe wordt het reservoir gevuld? Misschien 's nachts wanneer er wel voldoende waterdruk is? Maar dan hebben scholen wellicht problemen om de rekening van het waterleidingbedrijf te betalen. Zou het reservoir dan gevuld kunnen worden met water uit een put (met hulp van een motor, aangedreven door zonnepanelen)? 

 

Natuurlijk zou het fantastisch zijn geweest als Water for Life, Aquanet of andere organisaties het project zouden willen financieren. Maar daar ziet het nu nog niet naar uit.

Stichting Support Yayème kan natuurlijk ook zelf fondsen proberen te vinden.  

 

OP WERKBEZOEK: januari / februari 2019

De situatie is bij elke school verschillend: er zijn scholen met toiletten, zonder toiletten en toiletten die nodig vervangen moeten worden. Er zijn scholen met een kraan (aansluiting op de waterleiding) en scholen zonder een kraan.  

Tijdens het werkbezoek hebben we een bezoek gebracht aan het plaatselijk waterleidingbedrijf (SEOH). De directeur kent het probleem en zegt dat de voorbereidingen om iets aan het probleem te doen klaar zijn. Wachten is op het vinden van een onderneming die de werkzaamheden kan uitvoeren. Om meer duidelijkheid te krijgen zijn we ook nog naar het kantoor van OFOR in Dakar geweest. (OFOR is een soort onderministerie) Daar weten ze te melden dat de werkzaamheden in mei 2019 gaan beginnen, maar dat het zeker nog een jaar zal duren voordat het probleem is opgelost. Daar verwijzen ze ons weer naar de algemeen directeur van SEOH in Thiès. SEOH is een dochterbedrijf van PWN/Aquanet in Nederland. PWN/Aquanet heeft de directeur van SEOH om uitleg gevraagd. De voorzitter van Stichting Support Yayème kreeg een beledigende brief, maar enige tijd later heeft de bevolking in de regio Fimela toch enige uitleg gekregen. Het gaat om een capaciteitsprobleem: men heeft verkeerd ingeschat hoeveel water er gebruikt zou worden en daarom zijn er te kleine buizen gebruikt. Het vervangen van die buizen door grotere buizen gaat veel geld kosten en zal zeker niet op korte termijn gebeuren.

 

De mensen in Fimela, Yayème, enz. hebben geen enkel vertrouwen in de beloftes van de overheden. Zij hebben in het verleden vaak jarenlang moeten wachten op het waarmaken van beloftes. Daarom heeft het bestuur van Stichting Support Yayème besloten enige maanden tot een jaar te wachten met de fondsenwerving: eerst eens zien of de werkzaamheden van start gaan. In de tussentijd kan wel een goed projectplan gemaakt worden.

 

PROJECTPLAN:

In september 2019 was het projectplan  klaar. Indien nodig wordt het projectplan nog aangepast.

Met dit project hopen we te bereiken dat alle 22 scholen in de gemeente Fimela over voldoende goede toiletten beschikken. Indien mogelijk willen we elke toiletruimte voorzien van een kraan met stromend water om de toiletten te reinigen. In de buurt van de toiletten willen we een wasgelegenheid voor de handen (lavabo) met drie of vier kranen bouwen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen na het toiletbezoek hun handen kunnen wassen: hygiënisch en goed voor de gezondheid. Als het water geschikt is om te drinken worden er enkele drinkbekers bij de lavabo gehangen. 

De voorzieningen zijn in eerste instantie bedoeld voor alle 7351 leerlingen van de 22 scholen. Maar ook het onderwijzend personeel en ouders die op een of andere manier bij de school betrokken zijn kunnen van de voorzieningen gebruik maken. 

 

We willen beginnen met een van de twee basisscholen in Yayème, de école des parents (école privée). Dit wordt fase 1 en we beschouwen dit als een pilotproject. Wanneer alles werkt zoals we bedacht hebben, kunnen we - afhankelijk van de fondsenwerving - in bijvoorbeeld starten met fase 2: de werkzaamheden op iedere school afzonderlijk.

Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van een bestaande waterput, anders wordt er een nieuwe put gemaakt. Elke put, zowel de bestaande als de nieuwe, wordt machinaal uitgediept tot er een buis 6 meter onder de bodem van de put uitkomt. Bij de put komt een 'pompe surpresseur' die meteen pompt wanneer er een kraan wordt geopend. Zodoende is er altijd voldoende waterdruk. 

Schematisch zien de werkzaamheden er als volgt uit:

 

Handenwasgelegenheid (lavabo):

 

 

 We streven ernaar van dit project een duurzaam project te maken. Dat doen we door twee commissies op te richten:

- een technische commissie, bestaande uit enkele personen, die kan adviseren bij technische  vragen

- een soort "water"commissie met een afvaardiging van elke school. Het is de bedoeling dat er een soort spaarpot wordt beheerd. In die spaarpot stort iedere school om te beginnen een bedrag ter grootte van 5% van hun bouwkosten. Hiervan kunnen dan eventuele reparaties betaald worden, zodat het project ook over 10 jaar nog in werking zal zijn.

 

Begroting:

Fase 1: pilot. De werkzaamheden voor de école des parents in Yayème zijn begroot op € 2975.

Fase 2: De werkzaamheden voor elke school zijn heel verschillend, afhankelijk van de bestaande voorzieningen. De totale begroting voor de overige 21 scholen samen bedraagt ruim 114.000 euro, na aanpassing van het totaalbedrag i.v.m. kosten werving en vervoerskosten naar de eilanden. De omstandigheden zijn voor iedere school verschillend. Daarom lopen de begrote uitgaven voor elke school afzonderlijk uiteen van € 2992,86 tot € 6935,00.

Uitvoering:

Fase 1 (de pilot) is in november/december 2019 gerealiseerd. Met het betegelen van de lavabo in januari 2020 zijn de werkzaamheden op de école des parents in Yayème afgerond.

Indien mogelijk starten we voorjaar 2020 met fase 2: de uitvoering van de werkzaamheden op telkens één school. Voor iedere school denken we twee weken nodig te hebben. Afhankelijk van de opbrengst van acties en de bijdragen van verschillende instellingen, serviceclubs en (vermogens)fondsen komen één voor één alle scholen aan de beurt. We hopen juli 2021 alle werkzaamheden te hebben afgerond.

Fase 2: de werkzaamheden aan de tweede school (école publique Yayème) zijn in mei 2020 afgerond, de werkzaamheden van de derde school (école primaire Fimela 2) zijn begin juni afgerond. Begin juli is men begonnen met de werkzaamheden op school 4 (école primaire Fimela 1), waarna er meteen gewerkt zal worden op school 5 en 6 (Lyceum Fimela en de école primaire van Samba Diallo). In augustus 2020 zijn de werkzaamheden op deze zes scholen afgerond. Het ziet er naar uit dat de werkzaamheden op school 7 (école primaire van Baboucartoumbou) begin oktober van start kunnen gaan. Inmiddels (15 oktober) zijn de werkzaamheden in volle gang en dankzij een nieuwe bijdrage kunnen de werkzaamheden op de school 8, de école primaire van Djilor, binnenkort starten. In december 2020 zijn de werkzaamheden op de achtste school afgerond. Eind maart 2021 gaan de werkzaamheden van start op school 9 en 10: Ndangane Sambou en Ndangane Campement. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en nog deze maand april gaan de werkzaamheden van start bij de elfde school in het dorpje Mbissel. 

 

Het is nu mei 2021 en we hebben 11 van de 22 scholen aan de noodzakelijke voorzieningen kunnen helpen. De overige 11 scholen hopen dat ook zij binnenkort aan de beurt komen. Als einddatum van het project hebben wij juli 2021 genoemd. Daarom zullen we dan een voorlopig eindverslag schrijven. We zijn trots dat we als kleine stichting zo'n enorm bedrag hebben kunnen verkrijgen. Maar toch willen we ook de overige 11 scholen helpen. We zijn dan ook op zoek naar een professionele fondsenwerver die voor ons - tegen betaling-  het resterende bedrag gaat werven. Die professionele fondsenwerver hebben we inmiddels gevonden en mede dankzij haar inzet en kennis hebben we een prachtige donatie gehad: 35.049 euro. Daarmee kunnen we de volgende zes scholen helpen! In juli 2021 zijn de werkzaamheden bij de scholen Kobongoye 1 en Kobongoye 2 afgerond en begin augustus starten de werkzaamheden in Ndiédieng. Ook de nieuwe waterputten op de 'eilandscholen' Mar Salou en Mar Lodj privée worden aangelegd. Inmiddels zijn de drie scholen op Mar Salou en Mar Lodj ook voorzien van de gewenste voorzieningen. Wachten is nu op voldoende financiën om ook de laatste vijf scholen te helpen. Nu, november 2021, kunnen we starten met de werkzaamheden op de scholen Mar Fafaco 1 en Mar Fafaco 2. Deze scholen liggen op een eiland en het vervoer van mensen en materialen naar dat eiland zorgt voor ectra uitgaven, want we hadden dat vervoer niet begroot. Dat geldt trouwens ook voor de 3 scholen op de eilanden Mar Lodj en Mar Soulou. We schrijven nu 14 november 2021 en we hebben nu toezeggingen van bedragen voor de laatste 3 scholen in Simal en Samba Dia (2 scholen). Wanneer corona het toelaat, zijn we van plan in februari 2022 een kijkje te gaan nemen. We vinden het geweldig, dat we in iets meer dan twee jaar zo'n geweldig bedrag bijeen hebben gekregen.

 

In de hele regio wordt gesproken over dit project. Bij SAPOP is al verschillende keren geïnformeerd of andere scholen ook dergelijke voorzieningen kunnen krijgen. Begin 2022 is een projectplan opgesteld om alle 16 scholen in de gemeente Djilas te helpen. Het project heet WATER FOR HEALTH 2.0 

Er zijn stichtingen en fondsen benaderd en gevraagd om een bijdrage. Hopelijk kunnen we binnenkort starten met de eerste school in de gemeente Djilas.