SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

Stichting Support Yayeme in samenwerking met NGO SAPOP

 

 

WATER FOR HEALTH 2.0

 

Sanitaire voorzieningen voor 16 scholen in de gemeente Djilas (Sénégal)

 

 
Inhoudsopgave

 

 

1.     Stichting Support Yayème

1.1 Inleiding (oprichtingsdatum, statutaire doelstelling)

1.2 Bestuur en vrijwilligers

1.3 Eerdere projecten

 

2.   Partnerorganisatie SAPOP

2.1 Inleiding

2.2 Bestuur, coördinatie en team

2.3 Projectervaring

 

3.    Project

3.1 Probleemstelling

            3.2 Doelstellingen

3.3 Doelgroepen

            3.4 Uitvoering

            3.5 Verwachte resultaten

3.6 Controle en verslaglegging

3.7 Begroting

3.8 Dekkingsplan

3.9 Werkplan (plan van uitvoering)

3.10 Risicoanalyse

3.11 Communicatieplan

 

 

 

1. Stichting Support Yayème

1.1 Inleiding (oprichtingsdatum, statutaire doelstelling)

 Als werkgroep zijn we gestart in 1987, aanvankelijk met projecten van circa 400 gulden.

 In 2008 zijn we een stichting geworden met als oprichtingsdatum 21 april 2008.

 De stichting heeft ten doel:

-het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Sénégal, en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

-de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, ondernemers, enz.

 voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden    

 

1.2 Bestuur en vrijwilligers

Tot eind 2016 bestond het bestuur uit vier leden. Door het plotseling overlijden van een van de bestuursleden is er een vacature ontstaan, die we zo snel mogelijk willen opvullen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden, met name:

Jean Claessens, voorzitter-secretaris

Annette Sierink, penningmeester

Mia Claessens – van den Bercken, bestuurslid

De stichting heeft naast het bestuur geen vrijwilligers. We hebben Dick van Kempen bereid gevonden als reserve-voorzitter te fungeren.

 

1.3 Eerdere projecten

Stichting Support Yayème is al bijna 30 jaar actief in het Sénégalese dorp Yayème. De eerste jaren werden alleen de scholen in het dorp ondersteund: klaslokalen, schoolbanken en lesmateriaal.

Het eerste ‘grote’ project was de bouw van 3 wc’s, al gauw gevolgd door de (af)bouw van klaslokalen. Een van de scholen kreeg een dorsmachine om te verhuren, wat in het begin aardig wat geld opbracht voor de school. Een plaatselijke vrouwengroep wilde een spaar- en kredietbank oprichten en die werd ondersteund door het verschaffen van een startkapitaal. Een minder succesvol project was de plaatsing van een ontziltingsmachine. De ouders van de schoolgaande kinderen konden voor een klein bedrag een muskietennet aanschaffen en alle schoolkinderen kregen een stuk antibacteriële zeep (met uitleg). De armste gezinnen van het dorp hebben een toiletgebouw gekregen. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd 33 latrines (toiletgebouwen) te verwezenlijken. Het volgende project was de aanleg van een biologische moestuin, waar dorpsbewoners een klein gedeelte (volkstuintje) mogen bewerken.

 

 

 

Een volgend project was ‘Help de school vooruit!’ In de schooltuin werden de planten van water voorzien met water uit een put. Leerlingen moesten dit water met een emmer uit de put halen, een zwaar werk. We hebben de school een motorpomp gegeven, waardoor het voor de leerlingen nu gemakkelijker geworden is. Verder werd er een kleine keuken gebouwd, werden er vier toiletten bijgebouwd en de vloeren van de klaslokalen werden voorzien van een betegelde vloer. De school werd voorzien van een gasfornuis en een keukeninventaris, alsmede grote pannen om schoolmaaltijden voor alle 170 leerlingen te bereiden. Ook werd de eerste aanschaf van rijst, olie e.d. betaald. Het project is afgesloten, maar we helpen de school nog steeds met de kosten van de maaltijden deels te financieren.

 

In 2021 werden twee projecten succesvol afgerond:

1. Project Verborgen Talenten: laptops met speciale software voor slechtziende en blinde leerlingen, alsmede de inrichting van een computerlokaal voor de école des handicapés in Thiadiaye (Senegal); 2. Project Water for Health: een eigen watervoorziening en een handenwasgelegenheid voor alle 22 scholen in de gemeente Fimela (Senegal) en voor een aantal scholen nieuwe of gerenoveerde toiletten.

Hieronder enkele beelden van de gerealiseerde voorzieningen in Fimela.

 

 


 

 


2. Partnerorganisatie SAPOP

2.1  Inleiding

In 2016 heeft Stichting Support Yayème in samenwerking met SAPOP Fimela het project “Moestuin en toiletten voor Yayème” uitgevoerd. Nadat er een samenwerkingsovereenkomst was afgesloten is directeur Cheikh Diaw voortvarend aan de slag gegaan. Binnen twee weken zorgde hij voor twee offertes voor elk onderdeel van het projectplan. Na ontvangst van het benodigde geldbedrag is elk onderdeel binnen enkele weken uitgevoerd. Beide partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking.

Het kantoor van SAPOP is gevestigd in Fimela (région Fatick) en heeft als postadres BP 28 Fimela.

Website: http://sapop.org

De samenwerking is voortgezet met het voorbereiden en uitvoeren van de projecten “Biologische moestuin 2.0”, “Help de school vooruit!” , “Water for Health” en nu ook “Water for Health 2.0”.

 

2.2 Bestuur, coördinatie en team

SAPOP heeft 35 medewerkers, waarvan 6 lid zijn van het bestuur. Alle leden zijn vrijwilligers, die werken met een onkostenvergoeding. SAPOP is een officieel geregistreerde organisatie sinds 2011.

 

2.3 Projectervaring

SAPOP heeft al diverse projecten uitgevoerd. Veel projecten beogen de bescherming en herstel van de natuur. Zo zijn er 40 hout besparende ovens en 11 ‘solar cooking’-ovens over verschillende dorpen verdeeld. Een vrouwengroep van het dorpje Faoye heeft een mini-bakkerij gekregen.

Bij het dorp Sakhor is een brug hersteld en verbeterd. Verder heeft SAPOP vanaf 2018 een aantal projecten begeleid in samenwerking met andere partners/organisaties:

-       Herstel en aanleg dijk in Faoye (samen met Prosalus en Informa Consulting)

-       Installatie dak met zonne-energie”tapijt” basisschool Fimela 2 (samen met Fondation 

        Groupe EDF)

-       Het in bedrijf nemen van een boot (pirogue) in het dorp Sakhor (samen met SONRIE

        Senegal)

 

 


 

3. Project

WATER FOR HEALTH 2.0 en 2.1

Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle 16 scholen in de gemeente Djilas (Sénégal)

 

3.1 Probleemstelling

Zoals eerder vermeld hebben we in 2021 het eerste Water for Health project afgerond, en met groot succes! Alle 22 scholen in Fimela beschikken nu over een eigen handenwasgelegenheid, eigen watervoorziening, en toiletten zijn gerenoveerd of nieuw aangelegd. Alle scholen en hun directeuren zijn razend enthousiast. Er wordt in de regio over gesproken en dat heeft tot gevolg dat er bij SAPOP geïnformeerd wordt naar mogelijkheden voor scholen in andere gemeentes.  

 

Zo ook de gemeente Djilas. De gemeente Djilas telt 13 basisscholen. Er zijn ook nog drie middelbare scholen: een lyceum en twee zgn. CEM’s. De meeste scholen hebben wel een aansluiting op het regionale waterleidingnetwerk, maar er komt vaak geen druppel water uit de kraan. De schoolleiders ervaren dat als het grootste probleem, ook omdat het wassen van handen (na toiletbezoek) bijdraagt aan het voorkomen van de verspreiding van COVID-19. De verantwoordelijke instanties geven aan dat er iets aan dat probleem gedaan wordt, maar de plaatselijke bevolking heeft geen enkel vertrouwen in die belofte. De meeste dorpen liggen ver van de doorgaande weg en de dorpen hebben geen quincaillerie (bouwmaterialenwinkel). Dat betekent dat de materialen met karren moeten worden aangevoerd, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.

 

3.2 Doelstellingen

Met dit project hopen we te bereiken dat alle 16 scholen in de gemeente een eigen watervoorziening krijgen met een handenwasgelegenheid (lavabo) met drie of vier kranen. Omdat veel scholen te weinig toiletten hebben en die ook nog vaak in een slechte staat verkeren, willen we bij elke school twee nieuwe toiletten laten bouwen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen na het toiletbezoek hun handen kunnen wassen. Zeker nu in tijden van het coronavirus. Als het water geschikt is om te drinken worden er enkele drinkbekers bij de lavabo gehangen.

 

3.3 Doelgroepen

De voorzieningen zijn in eerste instantie bedoeld voor alle 4.533 leerlingen van de 16 scholen. Maar ook het onderwijzend personeel en ouders die op de een of andere manier bij de school betrokken zijn kunnen van de voorzieningen gebruik maken.

 

3.4 Uitvoering

Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van een bestaande waterput, anders wordt er een nieuwe waterput gemaakt. Elke put, zowel de bestaande als de nieuwe, wordt machinaal uitgediept tot

6 meter onder het waterniveau. In het boorgat wordt een buis geplaatst en daarop wordt een “pompe surpresseur” aangesloten, die meteen pompt wanneer er een kraan wordt geopend. Zodoende is er altijd voldoende waterdruk.

 

 

3.5 Verwachte resultaten

Gezien onze ervaring met het gelijksoortige project in Fimela, verwachten we ook in Djilas in relatief korte tijd de werkzaamheden uit te voeren. De grootste uitdaging is het vinden van financiering. Wanneer het geld er is, kunnen we snel schakelen en de werkzaamheden school voor school laten uitvoeren.

 

Wanneer de scholen in de gemeente Djilas van een handenwasgelegenheid met stromend water zijn voorzien, zal dit de hygiëne en de gezondheid ten goede komen. Ook helpt het de verspreiding van het coronavirus te voorkomen!

 

We streven ernaar hiervan een duurzaam project te maken.

We hebben daarvoor twee commissies opgericht:

- een technische commissie, bestaande uit enkele personen, die kan adviseren bij technische vragen. - een soort “water”commissie met een afvaardiging van elke school. Het is de bedoeling dat er een soort spaarpot wordt beheerd. In die spaarpot stort elke school eenmalig een bepaald bedrag, te beginnen met een bedrag gelijk aan 5% van de aanlegkosten. Hiervan kunnen dan eventuele reparaties betaald worden, zodat het project ook over 10 jaar nog in werking zal zijn. Wanneer de bodem van de spaarpot in zicht komt, is het de bedoeling dat alle scholen weer een bedrag in de pot stoppen.

 

3.6 Controle en verslaglegging

De directeur van SAPOP, dhr. Cheikh Diaw, begeleidt het project en schrijft ook het verslag. Tussentijds zendt hij foto’s van de vorderingen. Ook het dagelijks bestuur van de Association Support Yayème zal regelmatig een bezoek aan de scholen brengen om de vorderingen te volgen. Wij hebben regelmatig contact met de directeur van SAPOP en Association Support Yayème.

 

3.7 Begroting

Afhankelijk van de situatie op elke school afzonderlijk zullen er verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Er zijn twee scholen die een aansluiting hebben op het elektriciteitsnetwerk (Senelec):

 

volgnummer:

dorp/school

totaalprijs

            1

Djilas 1 (école privée)

€       4.073

            7

Djilas (lycée)

€       4.073

 

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

 

Boren boorgat van 6m onder bodem put + buis en aansluiting op pomp

                € 534

Pomp (pompe surpresseur)

                € 397

Handenwasgelegenheid (lavabo)

                € 284

Toiletgebouw met twee toiletten

             € 1.336

Aansluiten water (lavabo en toiletten) en aansluiten pomp op elektriciteitsnet

                € 720

Extra transportkosten

                € 153

Begeleiding en supervisie SAPOP

                € 114

Voorbereiding, evaluatie, werving en onvoorziene kosten

                € 535

Totaal

             € 4.073

 

Er zijn acht scholen, die wel een put hebben, maar niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Zij krijgen twee zonnepanelen, een omvormer en een regelaar:

 

volgnummer:

dorp/school

totaalprijs

         11    

Faoye

€       5.532

           9      

Saint Eugène de Mazenod

€       5.532

         15    

Sorobougou

€       5.532

           5     

Soudiane Daly

€       5.532

           4        

Soudiane Dimlé

€       5.532

           3

Soudiane Sanghaie

€       5.532

           8  

Soudiane (CEM)

€       5.532

         10 

Faoye (CEM)

€       5.532

 

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

 

Boren boorgat van 6m onder bodem put + buis en aansluiting op pomp

              €   534

Pomp (pompe surpresseur)

               € 397

Handenwasgelegenheid (lavabo)

                 € 284

Toiletgebouw met twee toiletten

                € 1.336

Aansluiten water (lavabo en toiletten) en installatie systeem zonne-energie

                € 1.987

Extra transportkosten

                  € 153

Begeleiding en supervisie SAPOP

                  € 114

Voorbereiding, evaluatie, werving en onvoorziene kosten

                  € 727

Totaal

                € 5.532

 

Er zijn zes scholen die geen waterput hebben. Zij krijgen een waterput en verder alle voorzieningen als de scholen hierboven:

 

 

dorp/school

totaalprijs

           6         

Djilas 2 (école publique)

€       5.883

         14

Ngarigne

€       5.883

         16

Ndibinding Soumbel

€       5.883

         12 

Roh

€       5.883

         13   

Soudiane Thiéléme

€       5.883

           2     

Soudiane Vélingara

€       5.883

 

De totaalbegroting voor de 16 scholen bedraagt € 87.700

 

3.8 Dekkingsplan

Naast een aantal geldinzamelingsacties bieden wij dit projectplan aan bij diverse organisaties als serviceclubs, waterbedrijven en (vermogens)fondsen. We denken 6 scholen aan de gewenste voorzieningen te helpen middels de bijdragen van die stichtingen en fondsen (Water for Health 2.0). Steeds wanneer we het bedrag voor de werkzaamheden op één school binnen hebben, zal met de uitvoering op die ene school begonnen worden.

Als project binnen een project bieden we het projectplan aan bij één fonds, dat ook grotere projecten financiert. We willen dat doen door een bijdrage aan te vragen voor 10 scholen (Water for Health 2.1).

Als alles naar wens verloopt, willen we het project eind 2022 / begin 2023 afronden.

 

3.9 Werkplan (plan van uitvoering)

Voorjaar 2022 verwachten we met de eerste school te kunnen starten. Nog vóór het begin van de regentijd willen we de werkzaamheden op 5 à 6 scholen afgerond hebben. Voor iedere school denken we twee weken nodig te hebben. 

Tijdens de regentijd (juli t/m begin oktober) hopen we de scholen die niet te ver van de doorgaande weg Diosmone - Ndangane liggen te kunnen helpen.

Na de regentijd komen de laatste 7 scholen aan de beurt. Afhankelijk van de te ontvangen bijdragen denken we het project eind 2022 / begin 2023 afgerond te hebben. 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in deze volgorde:

  1. EE Djilass 1

  2. EE Soudiane Vélingara

  3. EE Soudiane Sanghaie

  4. EE Soudiane Dimlé

  5. EE Soudiane Daly

  6. EE Djilass 2

------------------------------------

  7. Lycée de Djilass

  8. CEM Privée de Djilass

  9. EP Saint Eugène de Mazenod

10. CEM de Faoye

11. EE Faoyre

12. EE Roh

13. EE Soudiane Thiéléme

14. EE Ngarigne

15. EE Sorobougou

16. EE Ndibinding Soumbel

 

 

3.10 Risicoanalyse

Om duurzaamheid te waarborgen is er een commissie opgericht met een afgevaardigde van iedere school. Deze commissie volgt de werkzaamheden en het is de bedoeling dat er een spaarpot wordt beheerd. In die spaarpot stort elke school een bepaald bedrag. Hiervan kunnen dan eventuele reparaties betaald worden, zodat het project ook over 10 jaar nog in werking zal zijn. De eerste bijdrage zal 5% van de ‘bouwkosten’ bedragen.

Alle scholen ondertekenen hiervoor een ‘lettre d’engagement’, waarin zij verklaren zich in te spannen om aan de gevraagde eigen bijdrage van 5% te voldoen.

Ook komt er in te staan, dat de school de meerkosten voor aansluiting elektriciteit en water voor eigen rekening neemt, wanneer de te overbruggen afstand meer dan 20 meter is.

 

Daarnaast is er een technische commissie opgericht met het doel om advies te geven wanneer er zich technische problemen voordoen.

 

3.11 Communicatieplan

Wanneer wij over beeldmateriaal beschikken, zullen wij dat delen met de donateurs. In ieder geval zal na elke fase beeldmateriaal en een overzicht van de uitgaven opgestuurd worden. Mochten er problemen ontstaan, dan zullen we de donateurs hiervan op de hoogte brengen.

Na afloop van het totale project zullen we een eindverslag opsturen voorzien van foto’s.