SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

TOILETTEN EN SCHOON DRINKWATER VOOR 18 SCHOLEN IN DE GEMEENTE FIMELA ?

Mijn aandacht werd getrokken door een bericht op Facebook: "Nieuwe toiletten en schoon drinkwater voor 70 scholen in Ghana"

Water for Life had het project samen met andere partijen uitgevoerd en gefinancierd.

Stichting Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo'n 884 miljoen mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van goede sanitaire voorzieningen. 

 

Stichting Support Yayème heeft in 2018 een van de twee scholen in het dorp nog voorzien van vier nieuwe toiletten. Ook al is de school aangesloten op het regionale waterleidingnetwerk, overdag komt er vaak geen druppel water uit de kraan. Het is dan lastig om de toiletten na gebruik schoon te maken. Ook is er geen voorziening om de handen te wassen. En veilig drinkwater is er dus ook niet.

Nu kampen alle scholen in de regio met hetzelfde probleem. Als ze al toiletten hebben, ze kunnen niet worden gereinigd. En een voorziening om handen te wassen ontbreekt overal.

 

Toen ik het bovengenoemde artikel las was mijn eerste gedachte: Zouden wij in Sénégal niet een soortgelijk project kunnen opzetten? 

Ik heb die vraag voorgelegd aan Water for Life. De eerste reactie kwam positief over, maar de volgende reacties waren minder positief: "Water for Life is niet actief in Senegal. VEI is ook niet actief in Senegal en heeft geen mensen ter plaatse. Wij kunnen u hier helaas dan ook niet mee van dienst zijn." Jammer: persoonlijk vind ik dit antwoord niet conform de doelstelling van Water for Life.

 

Cheikh Diaw, directeur van onze samenwerkingspartner SAPOP, heeft een inventarisatie uitgevoerd. Bijma alle scholen hebben te weinig toiletten en veel van die toiletten zijn hard toe aan vernieuwing. Geen enkele school heeft een gelegenheid om handen te wassen. De meeste scholen hebben wel een aansluiting op het regionale waterleidingnetwerk, maar er komt vaak geen druppel uit de kraan. Sommige scholen hebben wel een put; sommige van die putten vallen regelmatig droog. Er is dus werk aan de winkel! Zou een watertoren/reservoir een oplossing kunnen zijn? En hoe wordt het reservoir gevuld? Misschien 's nachts wanneer er wel voldoende waterdruk is? Maar dan hebben scholen wellicht problemen om de rekening van het waterleidingbedrijf te betalen. Zou het reservoir dan gevuld kunnen worden met water uit een put (met hulp van een motor, aangedreven door zonnepanelen)? 

Wie weet wat de beste oplossing is, mag het zeggen!

Ik heb daarom informatie opgevraagd bij Aquanet Nederland en SEOH en OFOR in Senegal.

SEOH/OFOR/Aquanet kennen het probleem van de te lage waterdruk en hebben oplossingen daarvoor bedacht. Wachten is nu op financiering door de Wereldbank.

Aquanet heeft ook laten weten op dit moment geen middelen te hebben om een project als dit te financieren. 

 

Natuurlijk zou het fantastisch zijn geweest als Water for Life, Aquanet of andere organisaties het project zouden willen financieren. Maar dat ziet er nu nog niet naar uit.

Stichting Support Yayème kan natuurlijk ook zelf fondsen proberen te vinden. 

 

Een voorlopige begroting laat zien dat een komplete uitrusting (4 toiletten, watertoren, pomp en zonnepanelen, aansluiting toiletten en wastafel) al gauw 6000 euro per school kost. Voor Yayème, waar al voldoende toiletten zijn, zouden de kosten ongeveer 4000 euro zijn.

Voor 18 scholen hebben we het al gauw over 90.000 euro.

We zouden kunnen beginnen met één school en afhankelijk van de fondsenwerving geleidelijk toewerken naar 18 scholen.

 

WIE HELPT / WIE DRAAGT ER IDEEËN AAN?