SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

13 oktober 2011.  Een gelukkig gezin in Yayème bij hun nieuwe latrine.

 

 

WET OP DE PRIVACY

Stichting Support Yayème heeft geen ledenbestand. Wij hebben geen vaste donoren. Wel zijn er mensen die regelmatig doneren.Ook zenden wij een tot twee keer per jaar een nieuwsbrief aan een aantal personen. Het gaat dan om personen die regelmatig doneren of in het verleden belangstelling hebben getoond. Onder iedere nieuwsbrief wordt gevraagd of men de nieuwsbrief wil blijven ontvangen en dat men kan laten weten wanneer men de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

De stichting ontvangt ook donaties van (vermogens)fondsen, serviceclubs e.d. De namen van deze donateurs worden niet genoemd, tenzij de donateur daar nadrukkelijk om gevraagd heeft.

 

Informatie over onze laatste  projecten lees je op tabblad "Jaarverslag 2021". De voortgang van de projecten zie je op de  tabbladen "Projectfoto's 1" (Moestuin en toiletten voor Yayème), "Projectfoto's 2" (Help de school vooruit!), "Projectfoto's 3" (Yayème: biologische moestuin 2.0) en "Projectfoto's 4" (Water for Health: toiletten en handenwasgelegenheid voor alle 22 scholen in de gemeente Fimela)  

6 november 2022: De école élémentaire van Roh heeft nu ook zijn eigen watervoorziening met handenwasgelegenheid en twee nieuwe toiletten. De werkzaamheden in Ndibinding Soumbel zijn ook zo goed als klaar. We hebben al geld voor nog eens drie scholen overgemaakt, zodat over enkele weken 11 van de 16 scholen allemaal deze voorzieningen hebben.

30 oktober 2022: Door extreme regenval zijn de wegen naar de dorpen Soudiane Vélingara en Soudiane Dimlé onbegaanbaar geworden. De dorpen Roh en Ndibinding Soumbel zijn nog wel bereikbaar, dus zijn de werklieden daar an de slag gegaan. 

27 september 2022: De regentijd zorgt voor wat oponthoud, maar de werkzaamheden bij de twee scholen in Faoye zijn afgerond. De komende weken zullen de scholen in Soudiane Vélingara en Soudiane Dimlé geholpen worden.

25 augustus 2022: Dankzij enkele geweldige donaties zijn de werkzaamheden op de vierde school (EE Djilas 2) afgerond en de werkzaamheden op de vijfde en zesde school (CEM Faoye en EE Faoye) van start gegaan. Na die twee scholen kunnen we starten met nog 4 scholen!

21 juli 2022: Vandaag bericht ontvangen van het Elzendaalcollege in Boxmeer dat de sponsorloop van een van de brugklassen voor onze stichting € 332 heeft opgebracht. Het geld is bestemd voor het verstrekken van maaltijden aan de examenklas van de école privée van Yayème.

20 juli 2022: We zijn nu twee maanden verder en inmiddels zijn de werkzaamheden op de eerste drie scholen afgerond: EE Djilass 1, Lycée Djilass en EE Saint Eugène de Mazenod.

18 juli 2022: Vandaag bericht ontvangen van een stichting, dat ze ons project willen ondersteunen met € 25.000,00. We kunnen vijf scholen van de gewenste voorzieningen voorzien. Prachtig!

16 mei 2022: De werkzaamheden bij de eerste school EE (école élementaire) Djilass 1 zijn zo goed als afgerond. De werkzaamheden op de tweede school (Lycée Djilass, in afwijking van de geplande lijst, op verzoek van SAPOP) zijn begonnen.

24 april 2022: We vermoeden dat we voldoende bijdragen krijgen voor de werkzaamheden op 6 scholen uit te voeren. We gaan het benodigde bedrag voor 10 scholen aanvragen bij één fonds. 

We gaan dus het project als het ware opsplitsen in twee projecten.

21 april 2022: De eerste bijdragen voor het nieuwe project zijn ontvangen en het geld voor de werkzaamheden op de eerste school in de gemeente Djilas  is verstuurd naar SAPOP.

Maart/april: een aantal aanvragen voor een bijdrage aan het project Water for Health 2.0 verstuurd naar een aantal stichtingden/fondsen

18 februari 2022 t/m 3 maart 2022: Onze voorzitter brengt een bezoek aan Yayème en bezoekt daar de projecten Moestuin, GECY, Water for Health en bezoekt enkele scholen van het nieuwe project Water for Health 2.0

10 februari 2022: Het projectplan Water for Health 2.0 is klaar en naar verschillende stichtingen en fondsen gestuurd. 

21 december 2021: Inmiddels hebben zich meerdere schooldirecteuren uit andere gemeentes bij SAPOP gemeld met de vraag of er ook dergelijke voorzieningen op hun scholen gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of er een tweede project met de naam Water for Health 2.0 opgestart kan worden. Dat zou dan in de gemeente Djilas zijn, een gemeente met 16 scholen.

20 december 2021: De  werkzaamheden bij de laatste twee scholen in Samba Dia zijn in volle gang. Over een à twee weken, waarschijnlijk nog vóór 1 januari 2022 zal dan het hele project zijn afgerond en dat in iets meer dan twee jaar. Ongelofelijk! Een enorme prestatie, zowel hier als in Sénégal.

14 november 2021: Wanneer de laatste toezeggingen binnen zijn, kunnen de laatste scholen in Simal en Samba Dia ook geholpen worden, waarmee het project Water for Health kan worden afgesloten.

2 nov. 2021: Met de nieuwe donatie van 4211 euro kunnen de werkzaamheden op het eiland Mar Fafaco verder uitgevoerd worden. We hadden al geld overgemaakt voor de constructie van een nieuwe put voor Mar Fafaco 2. De werklui kunnen nu aan de slag.

19 okt. 2021: Het is een tijd lang stil geweest op de fondsenwervings"markt", maar vandaag hebben we een nieuwe toezegging binnen, een bedrag van 6000 euro en nog een toezegging van 4211 euro.  Een ander bedrag van 5000 euro stond nog in de wacht en dat kan nu ook worden uitgekeerd. Met dat geld kunnen de scholen op het eiland Mar Fafaco geholpen worden, alsmede de school in Simal. Daarna zijn er nog maar twee scholen over. 

11 sept. 2021: De werkzaamheden in Ndiédieng en op de eilanden Mar Lodj en Mar Salou zijn inmiddels afgerond.

3 aug. 2021: De werkzaamheden op de school in Ndiédieng kunnen van start gaan. Ook worden alvast twee nieuwe waterputten aangelegd op de 'eilandscholen' Mar Salou en Mar Lodj privée. 

26 juli 2021: De werkzaamheden op de scholen Kobongoye 1 en Kobongoye 2 zijn afgerond. 

25 juli 2021: De fondsenwerving van medio 2021 heeft weer enkele mooie bijdragen opgeleverd: € 500, € 1500, € 1900 en € 5000. 

7 juli 2021: Dankzij een geweldige donatie van 35.049 euro kunnen we weer zes scholen aan toiletten, een eigen wateraansluiting met handenwasgelegenheid helpen. 

1 juli 2021: In Yayème is nog een gemeenschappelijke tuin. Maar die tuin ligt op 2 km afstand van het dorp. Vrouwengroepen hebben aangegeven dat ze liever in 'onze' tuin komen werken, want die ligt vlak bij het dorp. Ook enkele jongeren zijn geïnteresseerd om in de tuin te komen werken. Een en ander moet de komende tijd handen en voeten krijgen.

30 juni 2021: Langzaamaan begint de tuin weer vorm te krijgen. De afrastering is gerepareerd, het terrein is schoongemaakt, er zijn twee nieuwe zonnepanelen aangeschaft, een nieuwe pomp en alles is weer aangesloten. Nu moeten de bassins nog gerepareerd worden, een waterfilter moet nog vervangen worden. 

21 mei 2021: Ndar Faye, de nieuwe voorzitter van de Association, heeft een vergadering belegd. Daarin is besloten de moestuin te verhuren voor een periode van één jaar aan een geïnteresseerde tuinman. Hij betaalt maandelijks een bepaald bedrag aan huur, maakt de tuin weer in orde, en begeleidt dorpsbewoners die in de moestuin groente willen verbouwen. Hij stelt daar de helft van het terrein voor beschikbaar.

15 mei 2021: Sinds ons laatste werkbezoek aan Yayème is de moestuin, mede door de diefstal van de twee zonnepanelen, in verval geraakt. Het 'oude' bestuur van de Association Support Yayème bleek niet in staat de situatie ten goede te keren. We hebben daarom met hulp van onze partnerorganisatie SAPOP een soort reddingsplan opgesteld. We hebben de huidige voorzitter op non actief gesteld en een nieuwe voorzitter benoemd voor een periode van 6 tot 12 maanden. Bij het volgende werkbezoek aan Yayème, waarschijnlijk in januari 2022, zullen we de situatie evalueren.

7 mei 2021: De basisschool in Mbissel, inmiddels al de elfde school, heeft nu een eigen watervoorziening, een handenwasgelegenheid en drie nieuwe toiletten.

18 april 2021: Inmiddels zijn de werkzaamheden op school 9 afgerond en zelfs de tiende school in Ndangane Campement heeft nu zijn eigen watervoorziening en handenwasgelegenheid. Dankzij een mooie bijdrage van 3000 euro kunnen nu de werkzaamheden op de elfde school in het dorpje Mbissel van start gaan.

12 april 2021: Vanmiddag heeft de eerste online scholing plaatsgevonden van het team van de école des handicapés. Er zullen nog een tweetal online workshops nodig zijn, voordat ze ten volle gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de speciale software voor blinden en slechtzienden.

8 april 2021: De werkzaamheden op de negende school in Ndangane Sambou zijn van start gegaan. Er is een nieuwe put gegraven en de vier nieuwe toiletten zijn al in aanbouw.

24 maart 2021: Na 10 maart zijn nog eens 8.500 euro aan bijdragen binnengekomen, zodat heel gauw de werkzaamheden op de negende en de tiende school kunnen starten.

22 maart 2021: Gisteren heeft directeur Théophile Diouf de zes laptops in Gambia opgehaald. Binnenkort zullen de twee online workshops plaatsvinden, zodat het personeel met de speciale software kan omgaan. Het zou fantastisch zijn wanneer heel gauw een nieuwe bijdrage binnenkomt, zodat de tafels en de stoelen kunnen worden aangeschaft.

10 maart 2021: Eind januari zijn we een tweede aanvraagronde voor bijdragen aan het project gestart. Vandaag hebben we de eerste toezegging ontvangen: 2000 euro. We hopen dat we met een volgende toezegging de werkzaamheden op de negende school van start kunnen laten gaan.

8 maart 2021: De container met daarin de laptops is in Gambia aangekomen. Over enkele dagen gaat de directeur van de école des handicapés naar Gambia om de dozen op te halen.

31 december 2020: De werkzaamheden op de achtste school zijn alweer enkele weken geleden afgerond. In de tussentijd hebben we zes gerefurbished laptops aangeschaft en die laten voorzien van speciale software voor slechtzienden. Het team van de école des handicapés in Thiadiaye krijgt twee keer online scholing om met de speciale programma's om te gaan. Vandaag hebben we twee dozen met elk drie laptops gebracht naar een inzamelpunt van Stichting Goods for Gambia. Vandaar gaan ze naar Hoogeveen en van daaruit met een container naar Gambia. De container vertrekt 25 januari a.s. en is een paar weken onderweg. 

1 november 2020: Dankzij twee bijdragen (van SOB Boxmeer en Stichting van Leek) is de realisering van het project Verborgen Talenten een stuk dichterbij gekomen.

15 oktober 2020: Ook nu mogen we een mooie bijdrage (5000 euro) tegemoet zien. Dat betekent dat we binnenkort kunnen starten met de werkzaamheden op de achtste school: de école primaire van Djilor.

12 oktober 2020:

 

 

28 september 2020: Dankzij een mooie bijdrage van 3000 euro kunnen binnenkort de werkzaamheden op de zevende school, de école primaire van Baboucartoumbou, van start gaan.

25 september 2020: De regentijd loopt bijna ten einde. Er is dit jaar meer dan voldoende regen gevallen, zodat het waterniveau in de putten voorlopig op peil is. Het is alleen jammer dat de overheid te weinig doet om de problemen met de waterleiding op te lossen. 

12 september 2020: Zes scholen kunnen bij het begin van het nieuwe schooljaar ( 1 oktober 2020) profiteren van alle aangelegde voorzieningen. Vooral in deze coronatijd is het super belangrijk dat de leerlingen hun handen kunnen wassen. We hebben vandaag de toezegging gekregen van een nieuwe donatie, zodat binnenkort de werkzaamheden op een zevende school kunnen starten.

18 augustus 2020: Het werk op de vierde en vijfde school (Fimela 1 en het lyceum) zijn afgerond. Deze week starten de werkzaamheden op school zes: de basisschool in Samaba Diallo.

16 juli 2020: Vandaag weer een prachtige bijdrage ontvangen van Caritas Boxmeer. De eerste buien van de regentijd zijn gevallen. Veel mannen gaan nu aan de slag met het werk op de velden. Zo ook de werknemers van de ondernemers. Maar omdat de werkzaamheden aan de vierde school, de école primaire Fimela 1 zijn begonnen, worden die werkzaamheden nog wel afgemaakt. En omdat er nu voldoende geld binnen is voor de vijfde en de zesde school, worden de voorzieningen ook op die scholen nog afgemaakt. Het kan zijn dat die werkzaamheden enige vertraging oplopen, omdat ook het werk op de velden gedaan moet worden.

7 juli 2020: Het was de bedoeling dat elke school 5% van de bouwkosten in een gezamenlijke pot stopt om eventuele reparaties in de toekomst te kunnen betalen. De meeste scholen hebben veel moeite om dat geld te betalen. Vandaar dat de burgemeester van Fimela heeft besloten al die eigen bijdragen van 5% voor rekening van de gemeente te nemen.

3 juli 2020: Stichting De Grootste Familie Helpt! is een van de grote sponsoren van ons project Water for Health. Wij verwijzen daarom graag naar de website van deze sponsor: www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl 

26 juni 2020: Vandaag twee toezeggingen ontvangen van in totaal 6500 euro voor ons project Water for Health. Fantastisch! Het is nog niet eerder voorgekomen dat we twee toezeggingen op één dag hebben ontvangen.

8 juni 2020: De werkzaamheden op de derde school, de école primaire Fimela 2, zijn afgerond.

25 mei 2020: Vandaag hebben we een toezegging ontvangen van Stichting KOOK uit Alkmaar voor een bijdrage van 3000 euro voor ons project Water for Health. De kringloopwinkel wordt in juni weer opgestart en wij zullen de bijdrage in de eerste week van juli ontvangen. Meteen daarna kunnen de werkzaamheden op de vierde school, Fimela 1, van start gaan. 

14 mei 2020: Project Verborgen talenten: de werkzaamheden op de école publique in Yayème zijn bijna afgerond. De werkzaamheden op de derde school, Fimela 2, zijn inmiddels van start gegaan. 

30 april 2020: Er is een tweede bijdrage onderweg voor de werkzaamheden op de derde school: Fimela 2. Dat betekent dat over een goede week de aansluiting van het water, de lavabo (handenwasgelegenheid) en de bouw van 2 nieuwe toiletten van start kunnen gaan. 

26 april 2020: Ons bereikte het bericht dat dieven de twee zonnepanelen in onze biologische moestuin hebben gestolen. We lenen zo lang de motorpomp van de école privée, zodat de planten toch water kunnen krijgen.

23 april 2020: Water for Health: deze week zijn de werkzaamheden begonnen op de tweede school, de école publique van Yayème. De helft van het benodigde bedrag voor de derde school (Fimela 2) is ook binnen. Daarom zijn we op die school alvast gestart het de grondboring en de aansluiting tot aan de elektrische pomp.

18 april 2020: Zie voor tussenstand donaties tabblad "Water for Health".

De werkzaamheden aan de tweede school, de école publique van Yayème, kunnen in de week van 20 april 2020 van start gaan. De eerste donatie voor de derde school is ook al binnen! 

8 april 2020: Als het een beetje meezit, kunnen we deze week nog het bedrag overmaken om de werkzaamheden op de école publique in Yayème in gang te zetten. Hopelijk gooit het coronavirus geen roet in het eten en kunnen de werkzaamheden gewoon van start gaan. De leerlingen moeten verplicht thuis blijven i.v.m. Corona, voorlopig tot 4 mei a.s. Als de werkzaamheden rond die tijd klaar zijn, kunnen de leerlingen hun handen wassen, juist nu erg belangrijk om het coronavirus te bestrijden!

6 april 2020: De moestuin in Yayème ziet er weer verzorg uit. Onze nieuwe tuinman Albert Wade heeft het terrein schoon gemaakt en verschillende soorten groenten gezaaid/geplant. Die zien er goed uit en de oogst zal niet meer zo lang op zich laten wachten. 

30 maart 2020: De Corona-crisis speelt ook ons parten. Enkele fondsen hebben ons laten weten, dat hun activiteiten momenteel stil liggen. De projectcommissies komen niet bij elkaar, dus de beslissingen om wel of niet steun aan ons project Water for Health te geven lopen vertraging op. Net nu het ook in Sénégal ontzettend belangrijk is om de handen vaker te wassen. Laten we hopen dat er snel een einde komt aan de Corona-crisis. 

15 februari 2020: We hebben een nieuw tabblad aan onze website toegevoegd: "project dovenschool". Om aan de benodigde financiën te komen wordt dit project het thema van de Vastenactie van de parochie Afferden (zondag 29 maart 11.00 uur Mariakapel) en zoeken de leerlingen van klas 1MHc van het Elzendaalcollege Boxmeer sponsoren voor een sponsorloop in het Weijerpark op vrijdag 10 april a.s. 

8 februari 2020: We hebben het projectplan ingediend bij één grote Nederlandse Foundation. Helaas heeft die foundation het plan niet geaccepteerd, omdat die de afgelopen tijd al meerdere projecten met hetzelfde thema had gefinancierd. We gaan nu het plan indienen bij verschillende organisaties en (vermogens)fondsen en vragen dan een bijdrage aan om de werkzaamheden van telkens één school uit te voeren.

3 januari 2020: De begroting van het nieuwe project is klaar: 22 scholen en allemaal verschillend. Voor iedere school is er een aparte lijst van werkzaamheden gemaakt. Oorspronkelijk was het plan bedoeld voor 21 scholen, maar we hebben het lyceum in Fimela toegevoegd.

15 december 2019: Jean en Mia hebben de werkzaamheden in Yayème bekeken en goedgekeurd. Alleen de lavabo (handenwasgelegenheid) moet nog betegeld worden. Marthe Selbe, directrice van de school, is apetrots dat haar school de eerste school in de wijde omtrek is met altijd stromend water en een lavabo. Jean en Mia hebben ook alle 20 overige scholen in de gemeente Fimela bezocht om te inventariseren of er voldoende toiletten, een wateraansluiting, een put en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is. Alle scholen kampen met een waterprobleem: er is maar één kraan en daar komt geen drup water uit, alleen 's nachts. Geen enkele school heeft een lavabo en de toiletten zijn vaak in (heel) slechte conditie. Er zijn maar weinig scholen die ook een of twee toiletten voor de leerkrachten hebben. Het moge duidelijk zijn: dit project voorziet in een grote behoefte! 

18 november 2019: Twee van onze bestuursleden (Jean en Mia) vertrekken vandaag naar Yayème. De geldinzamelingsactie in oktober, een bijdrage van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en een bijdrage van een (vermogens)fonds zijn voldoende geweest om het pilotproject (bij de école privée in Yayème) van start te laten gaan.

15 oktober 2019: Vandaag zijn we een actie gestart onder de naam GEEF JIJ ONS HET LAATSTE ZETJE? Dat hebben we gedaan met een nieuwsbrief en op Facebook. Wanneer deze actie voldoende geld oplevert, kunnen de werkzaamheden in Yayème van start gaan. Eind november brengen we een werkbezoek aan Yayème om de werkzaamheden te controleren en tevens brengen we een bezoek aan alle 20 scholen in de gemeente om te situatie ter plekke te bekijken. Als alles werkt zoals bedoeld kunnen we na het werkbezoek een aanvraag doen bij een grote Nederlandse Foundation om de werkzaamheden voor alle scholen te bekostigen.

3 oktober 2019: De nieuwste informatie over ons volgende project "Toiletten en wasgelegenheid voor 21 scholen in de gemeente Fimela" is de vinden onder tabblad Nieuwste project.

30 september 2019: Als experiment hebben we de afgelopen 3 maanden het salaris betaald voor een tuinman, die zich bezig houdt met de verbouw van groenten in de moestuin. De regentijd zit er bijna op en dat betekent dat er bijna geoogst kan worden. Als de oogst een stuk beter is dan vorig jaar, overwegen we om de tuinman nog eens 3 maanden te betalen. Daarna zouden de opbrengsten van de groenten voldoende moeten zijn om zelf de tuinman te betalen.

26 september 2019: Het project "Toiletten en wasgelegenheid voor 21 scholen in de gemeente Fimela" krijgt steeds meer handen en voeten. Het projectplan is klaar en toegezonden aan de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en een tweetal (vermogens)fondsen. In eerste instantie willen we de école privée van Yayème als eerste een handenwasgelegenheid en een wateraansluiting verzorgen. Hiervoor moet de bestaande put machinaal worden uitgediept, een elektrische pomp op zonne-energie en alle leidingen (om de toiletten en de handenwasgelegenheid aan te sluiten) worden gerealiseerd. Wanneer alles werkt zoals bedoeld gaan we een aanvraag indienen bij een groot vermogensfonds om alle overige schoilen in de gemeente Fimela op dezelfde manier te helpen. Dat zal de hygiëne en de gezondheid van alle 6554 schoolkinderen ten goede komen!

11 augustus 2019: De regentijd is begonnen, maar tot nu toe zijn er weinig buien geweest. Pinda's en gierst steken hun kopjes boven de grond, maar hebben nog meer regen nodig. Om de waterputten te "vullen" is nog veel meer water nodig nodig. Gelukkig hebben we in maart de put in onze groententuin machinaal laten uitdiepen en is er sindsdien voldoende water. Er is een tuinman aangenomen en die is begonnen met het herstellen van de omheining: op enkele plaatsen waren de geiten erin geslaagd de tuin binnen te dringen. Daarna zijn er onder meer tomaten geplant, waarvan de oogst binnen enkele weken verwacht wordt. Stichting Support Yayème betaalt deze tuinman gedurende 6 maanden. Daarna wordt bekeken of we met dit experiment doorgaan. 

30 juli 2019: Het kippenproject draait al enkele maanden met verlies: het voer kost meer dan de eieren opbrengen. We hebben dan ook besloten om tenminste de leghennen van de eerste serie te verkopen. Van die eerste serie waren nog 162 hennen over. Vervolgens wordt bekeken hoe we verder gaan: met 200 kuikens of 200 legkippen van 16 weken oud. Ook is het mogelijk dat we weer starten met slachtkippen. Voorwaarde: eerst een goed plan van aanpak maken.

16 mei 2019: Al meer dan 90 dagen komt er geen water uit de kranen. Wel komt er dagelijks een tankwagen met drinkwater op het dorpsplein bij de kerk. Alleen de mensen uit het centrum profiteren hiervan. Mensen uit het buitengebied hebben niets aan die tankwagen. Inmiddels zijn er wel gesprekken geweest met de burgemeester en de directeuren van de twee verantwoordelijke instellingen. Maar de bewoners worden niet geïnformeerd! Er zijn wel plannen voor de lange termijn, maar daar hebben de bewoners nu niets aan!

26 februari 2019: Al weer de 19e dag dat er geen water uit de kranen komt. De dorpsbewoners moeten nu water zien te halen uit een van de weinige putten waar nog voldoende water in zit. Voor nog al wat bewoners is dat een heel eind lopen: de terugweg met een teiltje van 25 liter op hun hoofd. Vaak is dat het werk van meisjes/vrouwen. Dit is een flinke stap terug in de tijd.

2 februari 2019: Het ledenaantal van Association Support Yayème is de laatste jaren teruggelopen. Daarom hebben we 2 februari een dorpsvergadering belegd. Met een grote delegatie van de ASC (Association des Sports et la Culture), de vertegenwoordiger van de dorpsoudste (die later ook zelf aanschoof) en enkele belangstellenden  is er besloten de Association Support Yayème uit te breiden met 2 leden van de ASC, en vijf afgevaardigden van achtereenvolgens de école privée, de école public, vrouwengroep Jal Jeg, de overige vrouwengroepen en de dorpsoudste. De aanwezigen stellen voor het gebouw van de GECY en de dorsmachine van de school (die nu defect is) aan het dorp te schenken. Er is grote behoefte aan een dorsmachine en ook het bankgebouw kan verhuurd worden.

19 januari 2019: Op werkbezoek in Yayème. De moestuin ligt er verwaarloosd bij. Reden: gebrek aan water. Dit probleem speelt in de hele regio. De meeste moestuinen liggen er verlaten bij. De putten staan droog of geven te weinig water. Dit probleem wordt een enorm probleem. We gaan de komende weken proberen of er een oplossing te vinden is. Dit nieuwe jaar is er geen geld om alle leerlingen van de school twee maaltijden te verstrekken. Dit probleem is gemakkelijker op te lossen, een kwestie van geld. Om elke week twee maaltijden te kunnen bereiden is ongeveer 70 euro nodig. We gaan kijken wat we kunnen doen.

11 november 2018: De regentijd is weer voorbij en de moestuin kan weer worden klaargemaakt voor een nieuwe oogst.

Het kippenproject draait nu zo'n acht maanden en de resultaten zijn prima. De legkippen doen hun best en er zijn al heel wat slachtkippen verkocht. Alleen de laatste keer viel het resultaat tegen: men had kuikens gekocht bij een plaatselijke handelaar. Deze kuikens hadden niet de juiste medicijnen gehad en daardoor zijn er best veel overleden. Deze fout zal niet meer gemaakt worden.

14 juli 2018: De school is er in geslaagd om tot de zomervakantie elke week twee warme maaltijden voor alle leerlingen te verzorgen, mede dankzij de steun van Support Yayème. Er werd afscheid van het schooljaar genomen met een feestmaaltijd. De opbrengst van de Elzendaal sponsorloop van de brugklassers is overgemaakt, zodat de leerlingen ook de eerste weken van het nieuwe schooljaar verzekerd zijn van gezonde maaltijden.

30 juni 2018: De maand juni zorgde voor een topopbrengst van het kippenproject. Er werden 112 horretjes eieren en 165 slachtkippen verkocht. Een opbrengst van ruim 1000 euro. Natuurlijk moeten de uitgaven voor het voer en de aanschaf van 200 nieuwe kuikens er nog van worden afgetrokken. Maar er blijft genoeg geld over om enkele projecten in het dorp te ondersteunen.

27 april 2018: De eerste 200 slachtkippen zijn verkocht. Er zijn 200 eendagskuikens aangeschaft. Over een week of acht zullen zij groot genoeg zijn om als slachtkip verkocht te worden.

3 april 2018: Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Khady (schoonzus van Jean en Mia Claessens en vice-president van de Association Support Yayème) is overleden. 

17 maart 2018: De 200 eendagskuikens die over enkele weken als slachtkip worden verkocht zijn inmiddels al aardig gegroeid. Vorige week zijn ook de 200 legkippen geleverd. Deze kippen zijn ca. 16 weken oud en de eerste eieren zijn al verkocht. Een dierenarts brengt elke twee weken een bezoek aan de kippenschuur om de gezondheid van de kippen in de gaten te houden.

10 februari 2018:Het project "Yayème: biologische moestuin 2.0" is deels uitgevoerd. In januari hebben wij de moestuin bezocht en de werkzaamheden aan de nieuwe kippenschuur werden die dag afgerond. Tijdens een vergadering is afgesproken dat de huidige bewaker/tuinman Gilbert ook de nieuwe kippenverzorger wordt. Hij heeft de afgelopen weken een cursus gevolgd om de theorie en de praktijk te leren.De komende week komen de eerste kippen, die over een paar weken voor de eerste inkomsten gaan zorgen! De moestuin is opgedeeld in percelen. Alle stukken zijn inmiddels teogewezen. Zo hebben de école privée én de openbare school allebei een perceel gekregen om de leerlingen het kweken van groenten op een biologische manier  te leren. Een agrarische school uit Loul-Sessène heeft vier leerlingen gestuurd die in de moestuin stage komen lopen. Men is daar dus écht goed bezig!

9 februari 2018: Het project "Help de school vooruit!" is min of meer afgerond. Tijdens ons werkbezoek aan Yayème hebben we de school bezocht en met eigen ogen gezien dat de vloeren van de klaslokalen betegeld zijn en de vier nieuwe toiletten zijn klaar voor gebruik. Twee maal per week wordt er 's middags een maaltijd voor alle 170 leerlingen bereid. De leerlingen betalen een kleine eigen bijdrage. Van die bijdrage worden de vis en de groenten gekocht. De rijst, olie e.d. worden van de projectbijdrage betaald. Nu nog een plan bedenken hoe de schoolmaaltijden in de toekomst betaald kunnen worden.