SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

GECY: Groupement d'Épargne et de Crédit de Yayème.

In 2005 heeft Stichting Support Yayème de plaatselijke microkredietbank GECY een werkkapitaal van 3800 euro verschaft. In 2011 hebben we de bouw van een nieuw, steviger bankgebouw bekostigd, gevolgd door een lening om het tegel- en schilderwerk te kunnen betalen. We hebben ook een spaarrekening geopend waarop we tijdelijk geld konden parkeren om later te gebruiken voor andere projecten. In 2015 blijkt dat de kredietbank zo goed als failliet is. Ze beschikt niet meer over een werkkapitaal, omdat meer dan 80 kredietnemers hun aflossingen niet betaald hebben. Daarom kan men ook niet onze lening terugbetalen. We zijn met de gérant (kassier) en de voorzitster van de vrouwengroep naar de gendarmerie geweest om hulp te vragen. De commandant roept alle wanbetalers op om op het politiebureau te verschijnen en krijgen de opdracht om alsnog te betalen. Al na twee dagen zijn er 10 personen op het bureau moeten komen. Het lijkt erop, dat het toch nog goed komt! Helaas is de agent die 125 euro aan achterstallige aflossingen heeft geïnd uit Fimela vertrokken en ook het geld meegenomen! Daarom zijn we begin 2017 samen naar de justitie (Justice Civile) in Fatick geweest om aan een oplossing te werken. Justitie wil eerst de helft van de 82 schuldenaren bezoeken en een "sommation" overhandigen het verschuldigde bedrag op korte termijn terug te betalen. Wanneer dat niet gebeurt, moeten de schuldenaren voor de rechtbank verschijnen.

 Het nieuwe, stevige en grotere bankgebouw

 

 Het oude bankgebouw

De kassier heeft samen met de deurwaarder de helft van alle kredietnemers bezocht en er is een gedeelte terugbetaald. Het lukte niet om alle schulden te innen. 

Zonder werkkapitaal kan de GECY geen nieuwe microkredieten meer uitgeven. Het bankgebouw lijkt dus overbodig. Support Yayème heeft daarom voorgesteld het bankgebouw te verkopen. Het is echter moeilijk een koper te vinden. 

Tijdens ons werkbezoek van eind 2019 hebben we uitgezocht hoe het precies zit. Om het gebouw een andere functie te geven zou de GECY officieel opgeheven moeten worden (récépicé de liquidation). Helaas kan dat niet, want de GECY heeft zich nooit officieel laten registreren.

De kassier gaat nu eerst met de deurwaarder de andere helft van de kredietnemers bezoeken en sommeren hun schuld te betalen. Hopelijk brengt dat genoeg geld in het laatje om alle spaarders terug te betalen.

Daarna wordt er een "assamblée générale" (een dorpsvergadering) belegd en daar worden dan de beslissingen genomen hoe het verder moet. Het gebouw zou verhuurd kunnen worden aan een plaatselijke groep (OPE) en de opbrengst van de huur komt ten goede aan het dorp. 

Misschien dat er nu een einde komt aan deze 'never ending story'.