SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017

 

 

 

Stichting Support Yayème

 

 

Het volledige verslag is te lezen wanneer u hieronder op ´Download´ klikt: 

 

Jaarverslag 2017.docx
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 1.    Voorwoord

 

  2.   Organisatie

 

  3.   Projecten 2014 – 2015 - 2016 - 2017

 

  4.   Voorlichting

 

  5.   Beleid 2018

 

  6.   Financiële verantwoording

 

 

 

Colofon

Correspondentieadres:

Grasklokje 1, 5831 PG Boxmeer

Telefoon:

+31(0)485572458

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

ANBI (fiscaal nummer):

819399498

 

 

 

 

 

1.Voorwoord  

 

Het afgelopen jaar stond in het teken van onze projecten “Moestuin en toiletten voor Yayème”, “Help de school vooruit!” en “Yayème: biologische moestuin 2.0”.

 

In januari 2017 brachten twee leden van het bestuur van onze stichting een bezoek aan het dorp Yayème. Het deed hen goed te zien, dat de moestuin in gebruik was en er al aardig wat groenten begonnen te groeien. Er werd een palmboom geplant ter nagedachtenis aan ons overleden bestuurslid Louis Laheij. Er werden een vijftal families bezocht en de toiletgebouwen zagen er netjes en schoon uit.

 

Er werd een vergadering gehouden met de Association Support Yayème en met Cheikh Diaw, directeur van SAPOP Fimela, onze samenwerkingspartner.

 

In Nederland zijn we erin geslaagd voldoende fondsen te vinden om alle projecten uit te voeren. Er is nog slechts een klein bedrag nodig om alle wensen uit te voeren. 

 

Ook in 2017 zijn we prima begeleid door Bureau Internationale Samenwerking (BIS), Wilde Ganzen en Partin.

 

In januari 2018 zullen twee bestuursleden van onze stichting een bezoek aan Yayème brengen.

 

 

Bestuur Stichting Support Yayème

 

 

2.Organisatie  

 

Doelstelling

 

Stichting Support Yayème heeft ten doel het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Yayème (Sénégal).

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift

 

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, serviceclubs en ondernemers voor  

 

 de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting

 

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden 

 

Visie

 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs.

 

In ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. 

 

Werkwijze

 

Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen). Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan.

 

Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

 

Stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen. 

 

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Support Yayème bestond in 2017 uit de volgende leden:

            Jean Claessens, voorzitter/secretaris

            Annet Sierink, penningmeester

            Mia Claessens, lid 

 

Vrijwilligers worden waar mogelijk gezocht en gevraagd om het bestuur bij activiteiten te ondersteunen. Er zullen ook pogingen ondernomen worden om een nieuw bestuurslid te vinden.

 

 

3.Projecten (2014 – 2015) - 2016 - 2017

 

Het project Moestuin en toiletten voor Yayème is in opdracht van Stichting Support Yayème uitgevoerd door SAPOP Fimela en de Association Support Yayème (NGO).

 

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. Het Yayème Eet Gezond Plan.  

Het opnieuw in gebruik nemen van een moestuin net buiten het dorp. De afrastering moet vernieuwd worden. Er komt een watertoren, die gevuld wordt met water uit een nieuwe put. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en een elektrische pomp. Er komt een irrigatiesysteem. Voor de opslag van het gereedschap en de oogst zal er een gebouw gebouwd worden, met vergaderruimte en toiletten. Het irrigatiesysteem zal een dripsysteem worden.

 

De moestuin wordt in een aantal vakken verdeeld en elk vak wordt toegekend aan een belangstellende dorpsbewoner. De betreffende persoon mag na de oogst de producten voor eigen consumptie gebruiken of verkopen. Van de opbrengst wordt een derde deel afgestaan aan de Association Support Yayème. Het eerste jaar (2017) zal gezien worden als een experiment. Indien nodig wordt de regeling in 2018 aangepast. Het is de bedoeling dat alleen in het begin financiële hulp nodig is.

 

Er zullen kookdemonstraties gegeven worden om voor te doen hoe je de producten het best kan verwerken en om te kunnen vertellen waarom de bioproducten zo gezond zijn.

 

b. De bouw van nog 14 latrines (toiletgebouwen) 

De meeste gezinnen in Yayème hebben geen toilet. Voor de kleine en de grote boodschap zoeken de mensen een rustig plekje achter het huis of op het erf. Niet bepaald hygiënisch! 

Gelukkig hebben beide scholen in het dorp al enkele jaren wel toiletten.

 

Een groep dorpsbewoners (dorpsraad) heeft besproken wie er in aanmerking komt voor een gratis toiletgebouw: alleen de 34 allerarmste gezinnen. Op dit moment zijn er al 20 latrines gebouwd. Wij hopen dat de meer bemiddelde gezinnen niet willen achterblijven en zelf een toiletgebouw laten maken.

 

Wat kost het project? 

Het project is 31 januari 2017 afgesloten en heeft in totaal 25.328,19 euro gekost.       

De Wilde Ganzen heeft ons project goedgekeurd en heeft 8500 euro gesubsidieerd.

 

Op de vergadering op 31 januari 2017 bleek, dat er nog behoefte was aan een aantal uitbreidingen: 

-          Aanschaf gereedschap en de opslagruimtes voorzien van een opbergsysteem (planken met 

        dragers)

-          Een tweede watertoren 

-          Voorlichtingsbijeenkomsten 

-          Salaris bewaker/tuinman 

-          Verdere begeleiding/training door SAPOP Fimela 

-          De afbouw van een dertiende toiletgebouw

 

Om al deze uitbreidingen te kunnen verwezenlijken hebben we enkele (vermogens)fondsen aangeschreven. Ook nu weer mochten we enkele bijdragen ontvangen.

 

Eind 2017 zijn alle uitbreidingen afgerond. Deze uitbreidingen hebben in totaal 4618,33 euro gekost.

 

Het project Help de school vooruit! is in opdracht van Stichting Support Yayème uitgevoerd door SAPOP Fimela met instemming van de Association Support Yayème.

 

De “école des parents de Yayème”, ook wel école privée genoemd, is een van de twee basisscholen van het dorp. Er zijn zeven klaslokalen, vier toiletten en een deel van de speelplaats is in gebruik als groentetuin.

Het project behelst: 

-Groentetuin: Wanneer er een (motor)pomp zou zijn, kan het bassin gevuld worden en kunnen daar de gieters gevuld worden. De leerlingen hoeven dan niet meer te putten, hetgeen een zwaar werk is. De school vraagt ook twee kruiwagens en tuingereedschap (o.a. schoppen, harken). 

-Toiletten: Wanneer er vier toiletten bijgebouwd kunnen worden, zal in de pauzes de rij wachtenden sterk afnemen. 

-Schoolkantine: De school zou graag over een keukenuitrusting hebben om schoolmaaltijden te verstrekken. Daarnaast zou een gasfornuis geschikt zijn om de leerlingen allerlei dingen betreffende koken te leren. De school wil ook graag een bedrag om een eerste voorraad rijst, kruiden, olie, etc. aan te schaffen. 

-Vloertegels: De school zou het een hele vooruitgang vinden wanneer de vloeren voorzien zouden worden van vloertegels. Het schoonmaken en schoon houden van de vloeren zal veel eenvoudiger zijn en het zal minder stoffig zijn in de klaslokalen. 

 

Om alle wensen uit te voeren is een bedrag nodig van ruim 8965 euro. 

We zijn erin geslaagd het grootste deel van dit bedrag te verkrijgen.

 

Eind 2017 zijn alle wensen uitgevoerd. Er is alleen nog een bedrag nodig om het verstrekken van schoolmaaltijden (twee maal per week) te continueren. 

 

Het project Yayème: biologische moestuin 2.0 is in 2017 voor een belangrijk deel uitgevoerd onder begeleiding van SAPOP Fimela en met hulp van de Association Support Yayème.

 

De opbrengst van de groenten bleek in 2017 niet voldoende om het salaris van de bewaker/tuinman zelf te gaan betalen. Het bouwen van een kippenfarm zou voor meer inkomsten kunnen zorgen (eieren en vlees). De kippenmest kan gebruikt worden voor de aanmaak van compost. Er ontstaat ook werkgelegenheid. Of de bewaker/tuinman krijgt uitbreiding van zijn werktaak, of er wordt een kippenverzorger aangesteld. De verzorger zal indien nodig geschoold worden. De plaatselijke dierenarts zal regelmatig een bezoek brengen aan de kippen en zo hun welzijn in de gaten houden. De scholing en de bezoeken van de dierenarts zijn voorwaarden die de Wilde Ganzen hebben gesteld om aan dit project mee te werken. Uiteindelijk hebben de Wilde Ganzen het project ondersteund met een bedrag van 3825 euro.

 

Veel groenten doen het goed in de moestuin, maar er zijn ook planten die het begeven, omdat ze teveel zonlicht krijgen. Onderdeel van het plan is dan ook om een gedeelte van het terrein te voorzien van een filterdoek. Door middel van extra voorlichtingsbijeenkomsten, kookdemonstraties en proeverijen blijven we aandacht vragen voor gezonde voeding.

 

Het totale project gaat 15.300 euro kosten. We hebben in 2017 dat bedrag al bijna volledig verkregen. De bouw van de kippenfarm is in december gestart en is medio januari 2018 afgerond. De overige onderdelen van dit project zullen in 2018 worden afgerond. 

 

4. Voorlichting

 

Om voldoende inkomsten te werven voor het project en om draagvlak te creëren voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland veel voorlichting gegeven en inzamelingsacties gehouden. 

 

Gastlessen

Twee bestuursleden hebben in het kader van de Vastenactie op basisschool ´t Diekske in Afferden (L) gastlessen verzorgd voor de leerlingen van alle groepen. Tijdens de gastlessen hebben we videobeelden van Yayème laten zien en gesproken over de gezondheidsproblemen van vrouwen, mannen en kinderen en hoe we iets aan die problemen denken te kunnen doen.  

 

Elzendaalcollege Boxmeer: Goede Doelen Markt

Met het verzorgen van een gastles en hulp bij de voorbereiding van de markt hebben we de leerlingen in staat gesteld tijdens de markt ons project en onze stichting te presenteren.

Tijdens de markt is een aantal potten jam verkocht, maar het meeste geld werd ‘verdiend’ met de sponsorloop in het Weijerpark in Boxmeer. 

 

Verkoop zelfgemaakte jam

Ook dit jaar heeft bestuurslid Mia weer zo´n 200 potten jam gemaakt en een groot deel daarvan hebben we onder meer verkocht aan familie, vrienden en kennissen. Zij ontvangen één à twee keer per jaar een e-mail met de stand van zaken. We waren aanwezig op de Oogstdagen in Aijen, bij ‘Wilbertoord pakt uut’ in Wilbertoord en de kerstmarkt van de Maartenskliniek in Nijmegen. Middels foto’s en mondelinge informatie hebben we belangstellenden van informatie voorzien. Verder is er ook jam verkocht via ons kraampje op het terrein van groente- en fruithandel Cox in Boxmeer en aan het Heiveld in Milsbeek (bij Jan en Ineke Wagelmans). 

 

Publicaties

Regelmatig brengen we streekgenoten op de hoogte van onze activiteiten middels publicaties in regionale weekbladen en sociale media. Zo hebben we een pagina ter beschikking in het lokale netwerk in de regio ´Bezoek Land van Cuijk´. 

  

5. Beleid 2018

 

We hebben in 2016 en 2017 veel energie en tijd besteed aan het opstellen van de projectplannen en de fondsenwerving. We willen het in 2018 wat rustiger aandoen.

 

De eindverantwoording van onze laatste projecten zal geschreven en verstuurd worden.

 

Mia zal ook in 2018 nog jam maken en die zal weer verkocht worden. Ook zijn we weer actief voor de Vastenactie van de school en de parochie Afferden. Ook zijn we weer welkom op het Elzendaalcollege in Boxmeer om een van de brugklassen over onze projecten te vertellen en dat zal hopelijk leiden tot een mooie opbrengst van een sponsorloop. 

 

In 2018 zal het project Yayème: biologische tuin 2.0 worden afgerond. De kippenfarm zal in maart in bedrijf zijn. Daarna wordt er nog een doek aangeschaft, dat het zonlicht filtert en op die manier de planten tegen de felle zon beschermt.

 

Het is nog lang niet zeker, maar het kan zijn dat er in de loop van 2018 nog plannen voor nieuwe projecten voorgesteld worden:

 

-          We hebben gehoor gegeven aan een oproep van de Wilde Ganzen om een project in te dienen voor 100% subsidie. Het project voorzag in de aanleg van nog eens 20 toiletgebouwen voor de armste gezinnen in Yayème met als titel: Stop het wildplassen! Ons project is niet uitgekozen, maar we waren wel een goede kandidaat! Net niet dus. We weten nog niet of we dit project alsnog op eigen kracht gaan uitvoeren.

 

-          Ook al is het project Help de school vooruit! min of meer afgesloten, toch heeft de school nog geld nodig om het verstrekken van schoolmaaltijden voort te zetten.

 

-          In Yayème is de laatste maanden een groot probleem ontstaan: er zit vaak geen druk op de waterleiding. Dus er komt ook vaak geen water uit de kranen van de nieuwe toiletten. De school zou geholpen zijn met de bouw van een watertoren, zodat er altijd water en voldoende druk is.  

 

De geschatte begroting voor 2018 ziet er als volgt uit:

 

Kosten 2018

 

Inkomsten 2018

 

Projecten

    3.000,00

Algemene reserve

    2.137,19

Organisatiekosten:

 

Donateursinkomsten

       250,00

   Website

         85,00

Acties en jamverkoop

    1.700,00

   Bankkosten

       165,00

Fondsenwerving

    onbekend

   Belkosten naar Senegal

       100,00

 

 

Contributies

       200,00

 

 

Overige kosten

       100,00

 

 

Totaal

    3.650,00

Totaal

    4.087,19

 

 

 

 

6.Financiële verantwoording 

 

 

Uitgaven 2017

 

Diverse onkosten, o.a. bankkosten

         372,28

Onkosten fondsenwerving

           45,15

Onkosten jam

         102,43

Contributies

         149,00

Project GECY (microkredietbank)

         809,18

Project Moestuin en toiletten voor Yayème

      6.550,49

Project Help de school vooruit!

      8.217,54

Project Moestuin en toiletten voor Yayème 2.0

      7.650,00 *

 

          

 

Totaal

 

     23.896,07

De diverse onkosten bestaan uit de kosten voor de website, bankkosten en belkosten Senegal.

* Premie Wilde Ganzen € 3825,00 (totaal dus € 11.475,00) 

 

 

 

Inkomsten 2017

 

Donaties particulieren

        979,89

Donaties fondsen

   21.350,00

Gezamenlijke acties met Wilde Ganzen:

 

   -Vastenactie Afferden

        393,35

   -Elzendaalcollege Boxmeer

        600,86

   -Verkoop jam

        730,00

Terugbetaling SAPOP, restant project Moestuin en toiletten voor Yayème

        119,08

 

        

 

Subtotaal

 

   24.173,18

Rente spaarrekening

            0,26

 

Totaal

 

   24.173,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties fondsen: Wij hebben van een zestal fondsen donaties ontvangen. Sommige fondsen geven aan geen prijs te stellen op vermelding van hun naam. Natuurlijk respecteren wij die wens. Om geen onderscheid te maken vermelden wij hier geen enkele fondsnaam. Op onze website zijn wel enkele namen van donerende fondsen te vinden.

 

Resultatenrekening

 

Inkomsten 2017

 

 24.173,44

 

Uitgaven 2017

 

 23.896,07

 

Resultaat

 

      277,37

 

 

 

Controletabel 2017

 

Beginsaldo 01-01-2017 lopende rekening

        339,70

Beginsaldo 01-01-2017 spaarrekening

     1.520,12

 

Totaal bankrekeningen 01-01-2017

 

     1.859,82

 

 

Eindsaldo 31-12-2017 lopende rekening

    1.686,81

Eindsaldo 31-12-2017 spaarrekening

       450,38

 

Totaal bankrekeningen 31-12-2017

 

    2.137,19

 

 

 

Resultaat

 

       277,37