SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

Welkom op de website van
Stichting
"Support Yayème":
Jean, Mia, Annette

Rabobank: NL51RABO 0106 0582 58

Kamer van Koophandel nr 17225256


Door de Belastingdienst aangewezen als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling): ja

RSIN nummer: 819399498


Mia en Jean Claessens
Torenstraat 41, 5836AK Sambeek

Te. 06-27032651

Annette Sierink, Oude Kerkstraat 11a, 5854 AB Bergen (L)

info@supportyayeme.nl                                     

 

traduire a francais.

Deze palmboom hebben we ter nagedachtenis aan ons overleden bestuurslid Louis Laheij geplant

Wij hebben contacten met de inwoners van het Sénégalese dorpje Yayème. Wij zijn een paar keer op familiebezoek geweest en zo in contact gekomen met de plaatselijke scholen, een van de vrouwengroepen, de mangotelers, het microkredietbankje en de Conseil Rural (een soort gemeentebestuur). Wij zijn al vanaf 1987 actief in Fimela en vanaf 1990 in Yayème en wij hebben in 1997 het vriendengroepje "Support Yayème" samengesteld en in 2008 een stichting opgericht. De stichting heeft al verschillende projecten gefinancierd om de bewoners van Yayème te helpen. De projecten zijn vaak goedgekeurd door NCDO, Wilde Ganzen of Aqua4All en deze organisaties hebben de opbrengsten verdubbeld.
Stichting SUPPORT YAYÈME werkt samen met Comité Support Yayeme (drie inwoners van Yayème). Op 31-12-2013 was de oprichtingsvergadering van de Association Support Yayème, die rond maart 2014 officieel geregistreerd is. Het 'oude' Comité is in deze association opgenomen en zal als een soort Raad van Advies functioneren. De hele groep is erg enthousiast en straalt veel 'engagement' uit. Ná 2014 is de groep langzaamaan afgeslankt. Na het overlijden van Khady Claessens-Diam in april 2018 zijn er nog maar twee actieve bestuursleden. Tijdens een vergadering op 4 februari 2019, waarbij afgevaardigden van verschillende groeperingen aanwezig waren, is besloten de Association Support Yayème uit te breiden met een aantal afgevaardigden van die groeperingen. Eind 2019 is die uitbreiding nog niet gerealiseerd en daarom is er een nieuwe vergadering bijeen geroepen. Nadat voorzitter Aliou Sarr 4 rapporten heeft geschreven, wordt er een assemblée générale uitgeroepen, voorgezeten door de chef du village of zijn vertegenwoordiger. Tijdens en na die vergadering worden nieuwe bestuursleden gekozen en benoemd en zullen alle activiteiten schriftelijk worden vastgelegd. 

Hoe werkt de Stichting Support Yayème?
Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen soms wenskaarten, zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen).
Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan. Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

De stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met jullie hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen

Wil je onze acties steunen? Dat kan financieel, maar ook bv. met drukwerk. Wij kunnen  allerlei soorten fruit gebruiken om jam te maken voor de verkoop. Bel ons, kom even langs of stuur een email:  info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer NL51RABO 0106 0582 58
ten name van Stichting Support Yayème.

In 2016 hebben we twee projecten afgerond:

1. Een sanitatieproject in samenwerking met de plaatselijke overheid (Conseil Rural). Eind 2013 waren reeds 20 latrines klaar en hebben alle schoolkinderen een stuk desinfecterende zeep ontvangen met uitleg in 2 talen (Wolof en Frans) over het belang van hygiëne.  De bouw van de laatste 14 latrines is opgenomen in het project Moestuin en toiletten voor Yayème.

2. Het Grote Vitamine en Yayème Eet Gezond Plan, ook wel: Moestuin en toiletten voor Yayème.  Met dit plan beogen wij de bevolking gevarieerder te laten eten en in het begin vitamines als extra toevoeging aan het voedsel te verstrekken. Er hebben zich al 130 inwoners opgegeven om een volkstuintje te beginnen. Elk volkstuintje zal voldoende gevarieerde groente voor 8 personen opleveren. De bewoners zullen hierbij begeleid worden en er zullen ook kookdemonstraties gehouden worden. De helft van de groentetuin zal gebruikt worden voor een monocultuur (bijvoorbeeld watermeloenen), waarvan de opbrengst van de verkoop gebruikt zal worden om alle kosten zelf te dragen. Een voorbeeld voor andere dorpen!!


Het idee van de volkstuintjes en het verstrekken van vitamines is mede afkomstig van de 'directeur' van Biokids Senegal (ook wel Biosoleil Senegal), een Nederlander die in Dakar verblijft. Hij zou ons ook helpen met het verwezenlijken van het plan. Om met de werkzaamheden van start te gaan, heeft de man een flink bedrag gekregen (via de Wilde Ganzen en onze stichting). Helaas zijn de werkzaamheden niet opgestart en het geld is dus in de zak van die Nederlander verdwenen. Jammer! (en schandalig!) Gelukkig hebben we daarna  voldoende geld weten te genereren, zodat het project toch van start is gegaan. Er is een nieuwe omheining gekomen, een nieuwe waterput met een pomp die twee reservoirs op een verhoging (château d'eau) vult, een irrigatiesysteem (dripsysteem) en een gebouw.


Naderhand zijn we druk bezig geweest met het uitvoeren van twee nieuwe projecten en het generen van de benodigde gelden. De nieuwste projecten heten "Help de school vooruit!" en "Yayème: biologische moestuin 2.0". Er is ook een aanvraag binnen voor 33 nieuwe toiletgebouwen. We weten nu nog niet of we die laatste wens kunnen honoreren. We kregen de kans om een project met 100% financiering in te dienen. Stel je voor dat de Wilde Ganzen en de Nacht van de Fooi ons project uitkiezen, dan kunnen we toch 20 van de 33 aangevraagde toiletten laten bouwen. Onze aandachtstrekker:

HIER KRIJG JE VOOR WILDPLASSEN EEN BOETE, IN ONTWIKKELINGSLANDEN HEEFT MEN VAAK GEEN ANDERE KEUS!

Helaas is ons project niet uitgekozen, jammer!


Belangrijkste onderdeel van "Yayème: biologische moestuin 2.0" is de bouw van een kippenfarm voor 200 legkippen en 200 slachtkippen. De kippenfarm is begin 2018 van start gegaan en de eerste resultaten zijn erg hoopgevend. In de loop van 2019 lopen de inkomsten terug: er zijn steeds meer mensen die eieren en slachtkippen verkopen. De kosten van het kippenvoer zijn zo hoog, dat er geen winst meer overblijft. Bovendien produceren de laatst aangeschafte legkippen nauwelijks eieren. Daarom wordt het project tijdelijk stilgelegd. Wanneer we de kosten van het voer kunnen verlagen en wanneer de omstandigheden weer wat gunstiger zijn, zal het project weer worden voortgezet.


Eind 2019 is een pilotproject gestart: de école privée van Yayème krijgt een eigen, definitieve wateraansluiting en met behulp van een pomp wordt het water naar de toiletten en een lavabo (handenwasgelegenheid) gestuurd. Het project is zo goed als klaar en alles werkt zoals bedoeld: een enorme vooruitgang. Wanneer we de financiering rond krijgen zullen alle 21 scholen in de gemeente Fimela een wateraansluiting, een lavabo en voldoende kranen bij de toiletten krijgen. Een aantal scholen zal ook nieuwe toiletten krijgen.