SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Beschikking ANBI.pdf
Download

 

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft een aantal belastingvoordelen:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst

 

COLOFON

Correspondentieadres:

Torenstraat 41, 5836 AK Sambeek

Telefoon:

(0031)627032651

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

RSIN-nummer:

819399498

ANBI: fiscaal nummer

819399498

Bestuurssamenstelling:

• Jean Claessens, voorzitter-secretaris

• Annette Sierink, penningmeester

• Mia Claessens, bestuurslid

• (vacature), bestuurslid

 

SPONSORACTIES:

 

https://www.pifworld.com/projects/7uuJfYrOnMo/help-de-school-vooruit

Door op bovenstaande link te klikken kom je bij PIF-world, een online platform waar je alles kan lezen over ons project HELP DE SCHOOL VOORUIT! Je kunt ons volgen, een actie starten, een donatie doen.

 

 

 

 

SPONSOREN:

 

 

Wij krijgen veel ondersteuning bij het aanvragen van financiële bijdragen van (vermogens)fondsen door het Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg

http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl

 

De verwezenlijking van ons project Moestuin en toiletten voor Yayème is mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation.

 

 http://www.so-boxmeer.nl

 

http://www.elzendaalcollege.nl

 

 

 

http://www.degrootstefamiliehelpt.nl   http://www.degrootstefamiliehelpt.nl

 

 

 

 

 

 

 EN LINKS: