SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

Een stukje geschiedenis...........................................Reeds in 1987 werd op basisschool Maria Goretti in Gennep een kerstactie gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor Sénégal. John Claessens, ter plaatse bekend als "monsieur Yann", woonde toen in het dorp Fimela. Zijn broer Jean was leerkracht aan de Gennepse school en nam het initiatief voor de actie. Die eerste actie leverde ongeveer 400 gulden op: genoeg om het dak van de school in Fimela te voorzien van golfplaten. Deze eerste actie was het begin van een lange reeks acties. In 1990 verhuisde John met zijn gezin naar Yayème, een dorpje 2 km verderop.

In 1997 gingen Jan en Ineke Wagelmans uit Milsbeek voor het eerst mee naar Yayème. Jan en Ineke hadden vrienden en familie benaderd en zodoende een aardig bedrag bijeen om in Yayème te besteden. Zo is SUPPORT YAYÈME geboren, in 2008 een stichting geworden.

In 2012 hebben Jan en Ineke hun activiteiten voor de stichting beëindigd en hun taken zijn overgenomen door Louis Laheij en Annette Sierink uit Boxmeer.

Eind 2013 / begin 2014 zijn Jean en Mia in Yayème geweest. Zij hebben daar een kleine twee weken aan oude en nieuwe projecten kunnen werken. Ook hebben Jean en Mia begin 2016, begin 2017, begin 2018, begin 2019 en eind 2019 een (werk)bezoek aan Yayème gebracht. 

Een overzicht:

Yayème Vergiers: De mangoboeren gebruiken de spuitmachine op dit moment niet voor de bestrijding van de witte vlieg, dit op advies van de deskundigen. Men gebruikt nu lokmiddelen om de vliegen te doden: een middel tegen de vrouwelijke en een middel tegen de mannelijke vliegen. Het middel tegen de vrouwelijke vliegen is bijna niet te verkrijgen. Na de aanschaf van de spuitmachine bleef nog een bedrag over. Dit bedrag staat op de bankrekening van Yayème Vergiers en zo gauw als beide bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar zijn, wil men die van dat geld aanschaffen.

GECY: De microkredietbank beschikt niet meer over een werkkapitaal, omdat meer dan 80 kredietnemers hun aflossingen niet betaald hebben. 

Batteuse (dorsmachine): Het seizoen 2012-2013 heeft 1.448.500 cfa opgeleverd. Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst in 4 delen verdeeld. Een kwart is voor diesel, maar daar blijft altijd van over en dat deel wordt bij het kwart voor reservering gevoegd. De school heeft 362.125 cfa (ruim 550 euro) ontvangen. De volgende seizoenen zijn de inkomsten gedaald. Er is concurrentie gekomen: er zijn nu drie batteuses in het dorp. Ook een slechte oogst zorgt voor minder aanvragen en het laatste jaar zijn de reparatiekosten toegenomen. Het laatste seizoen 2016-2017 heeft de school een kleine 200 euro ontvangen en vanwege extra reparatiekosten is er maar 50 euro bij de reservering gevoegd. Voorjaar 2018 is besloten om de dorsmachine niet meer te laten repareren: de kosten zijn te hoog en er is concurrentie gekomen. In het dorp zijn dan 3 dorsmachines.

Ontziltingsmachine: Met de realisering van het drinkwaterleidingnetwerk is de ontziltingsmachine overbodig geworden. De regering heeft de exploitatie voorlopig in handen gegeven van de bestaande Asufors. ASUFOR Fimela-Ndangane heeft inmiddels een nieuw bestuur. We hebben gesproken met een deel van dat nieuwe bestuur en gevraagd een tweede bestemming voor de ontziltingsmachine te zoeken. Gezamenlijk hebben we een brief opgesteld en die brief hebben we persoonlijk overhandigd aan de PCR (Karim Sene, president van de Conseil Rural) en de sous-prefet met de vraag of zij zich ook willen inzetten om de machine een nieuwe bestemming te geven.

 

Hieronder een opsomming van alle projecten die door (Stichting) Support Yayème zijn gefinancierd:

2016/2017: Het project Moestuin en toiletten voor Yayème is afgerond! Er is nu een prachtige tuin met een nieuwe afrastering, een gebouw met vergaderruimte, magazijn en toiletten, een watertoren met zonnepanelen en een irrigatiesysteem (dripsysteem). De eerste groenten zijn als experiment gezaaid en de eerste oogst is al aan de gang (maart 2017). Dit jaar zal bekeken worden hoe een en ander goed geregeld gaat worden en er zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Ook zijn er weer 12 nieuwe latrines gebouwd, zodat het totaal op 32 uitkomt. Er is al weer een nieuwe aanvraag voor 33 latrines.

2013 - 2018 LATRINES VOOR YAYÈME

Latrines - "World Vision" heeft in Yayème latrines gebouwd voor de 10 meest armlastige families van het dorp. World Vision zorgt voor de basis, de familie moet zelf voor het gebouwtje zorgen. Omdat dit ons een prima project leek, hebben wij ons Comité ter plaatse en de Conseil Rural (gemeentelijke overheid) gevraagd of er nog behoefte was aan meer latrines. Dit heeft geleid tot een aanvraag voor nog eens 34 latrines voor families, die niet zelf de middelen hebben om een toilet te betalen. 

Aansluiting buitengebied op de waterleiding - Halverwege 2011 is Yayème aangesloten op de waterleiding. Dit was hard nodig, want uit de meeste waterputten wordt zout water geput. De overheid heeft in het dorpscentrum een vijftal watertappunten aangelegd. Families in de buitengebieden moeten naar het centrum lopen om drinkwater te halen, of zoet water kopen bij waterventers.

Met de opbrengst van Wandelen voor Water 2011, een bijdrage van 5000 euro van Rabobank Share4More, een bijdrage van NCDO, verschillende donaties, sponsoring  deelname Vierdaagse Nijmegen en de verkoop van zelfgemaakte jam en fruit hebben we al 20 latrines laten bouwen. Voor de laatste 14 latrines  hebben we nog geld nodig. Wanneer we zelf 5000 euro bij elkaar krijgen, kunnen we met subsidie van Wilde Ganzen (2750 euro) het hele project uitvoeren. We wachten nog op een officiële aanvraag met begroting uit Yayème en dan kunnen we de subsidieaanvraag bij Wilde Ganzen afronden.

Toiletgebouw/latrine: een gelukkig gezin poseert voor het nieuwe gebouw. Links het toiletgedeelte, rechts het douchegedeelte.

Stand van zaken november 2013... Het is nog steeds wachten op de officiële aanvraag met begroting uit Yayème. In 2013 hebben we geen grote geldinzamelingsactie gehad: alleen donaties van vrienden van Yayème en de verkoop van jam hebben geld in het laatje gebracht. Dat betekent dat we in 2013 geen latrines meer hebben kunnen bouwen. We hopen nu op 2014.

 ...en januari 2014 Het aanvraagformulier voor subsidie van de Wilde Ganzen wordt nu verder ingevuld door de nieuwe Association Support Yayème. Over een maand of twee is deze association officieel geregistreerd en dan kan het aanvraagformulier met de juiste stempels e.d. bij de Wilde Ganzen worden ingeleverd. Daarna gaan we op zoek naar donateurs.

... en oktober 2016 Er is voldoende geld voor de bouw van nog 11 latrines. Die worden over enkele maanden gebouwd, nadat alle werkzaamheden voor het moestuinproject afgerond zijn. In de tussentijd hopen we ook het geld voor de laatste drie latrines bijeen te hebben.

Stand van zaken februari 2017... Er zijn 12 latrines gebouwd en de dertiende is halverwege, maar het geld is op. We hopen dat we binnenkort toestemming kunnen geven ook die 13e af te maken. Tijdens ons (werk)bezoek aan Yayème in januari/februari is ons een nieuwe lijst met 33 aanvragen voor een latrine overhandigd. Dit zou een nieuw project kunnen worden. Op dit moment weten we nog niet of we die nieuwe aanvraag kunnen honoreren. Wellicht kiezen de Wilde Ganzen en het bestuur van "Nacht van de Fooi" dit project uit om dit voor de volle 100% te financieren. In december/januari wordt bepaald welke 5 à 6 projecten uitgevoerd zullen worden.

...en februari 2018 Helaas is ons project niet uitgekozen, we horen niet tot de winnaars. Toch heeft ons project een goede indruk achtergelaten. We mogen dit project opnieuw indienen bij de Wilde Ganzen. We moeten dan wel tweederde deel van de kosten bijeen zien te krijgen. We beraden ons nog of we dit project gaan oppakken. 

2013. Tijdens de regentijd heeft een storm het dak van de école publique flink beschadigd. Samen met het Franse AUDACE hebben wij geld gegeven om het hele dak te vernieuwen. Tevens hebben wij bijgedragen aan het egaliseren van de vloer van twee klaslokalen van de école privée.

2012. De bouw van nog eens 10 latrines voor de armste gezinnen van het dorp. In totaal zijn er nu 20 toiletgebouwtjes gerealiseerd (zie foto)

2011. Reparatie dorsmachine, voorschot GECY om het nieuwe bankgebouw voor gebruik klaar te maken, de bouw van 10 latrines voor de armste families van het dorp.  Een stuk zeep voor alle schoolkinderen - Wij hebben de twee basisscholen bezocht en alle 483 schoolkinderen een stuk desinfecterende zeep gegeven. De kinderen hebben goede uitleg gekregen over het gebruik van zeep en het belang om na iedere ontlasting de handen goed te wassen. Ook de 45 families zonder schoolgaande kinderen hebben een stuk zeep gekregen.

2010. Een muskietennet voor alle 200 leerlingen van de école privée, reparatie van het dak van de kleuterschool, een nieuwe motor voor de ontziltingsmachine, de start van de bouw van een steviger en groter gebouw voor de microkredietbank GECY

2009. Een ontziltingsmachine bij de watertoren van Fimela/Yayème, bedoeld om eerst de inwoners van Yayème van goed drinkwater te voorzien en later, gekoppeld aan een andere ontziltingsmachine, de 5000 inwoners van 5 dorpen. Helaas is dit project nooit echt van de grond gekomen: men vond o.a. de elektriciteitskosten te hoog.

2008. Afrastering om de groententuin van vrouwengroep Jal-Jeg, een startkapitaal (150 euro) voor de école privée om schriften, balpennen e.d. in te kopen en aan de leerlingen door te verkopen.

2007. Spuitmachine voor de mangoboeren (Yayème Vergers) om de witte vlieg te bestrijden, voor elk van de 4 klaslokalen van de école privée 2 afsluitbare kasten.

2006. Boeken en lesmateriaal voor de école privée, een dorsmachine voor de école privée, de muur rondom de école privée wordt verder afgemaakt en er komen poorten in.

2005. Startkapitaal (3800 euro) voor de spaar- en kredietbank GECY. Voortaan kunnen de inwoners gemakkelijker een microkrediet nemen.

 

2004. Er wordt een begin gemaakt met een muur rondom de école privée (aan twee zijden) en er wordt lesmateriaal aangeschaft.

 

2003. De (af)bouw van twee klaslokalen voor de école privée wordt afgerond, aanschaf lesmateriaal.

 

 

 

 

Terug naar de geschiedenis.......

Tussen 1997/1998 , het begin van SUPPORT YAYÈME, en 2003 zijn we bezig geweest met het bijeenkrijgen van in totaal 3000 gulden, het bedrag dat nodig is voor de afbouw van de klaslokalen.

Vóór 1997 bestond SUPPORT YAYÈME weliswaar nog niet, maar (bijna) elk jaar maakten de leerlingen van basisschool Maria Goretti een kerstversiering, die ze zelf kochten en waarvan de opbrengst voor het goede doel was. De opbrengst was steeds zo'n 400 gulden. In 1995 hebben twee leerlingen van bs Maria Goretti, Gwen Zwollo en Eveline Gerits, samen met Jean en Mia Claessens Yayème bezocht. De openbare school, de école publique, wilde graag een zesde klaslokaal erbij. Voor het eerst is toen subsidie bij het NCDO aangevraagd (en gekregen!), waardoor het zesde lokaal gebouwd kon worden.

1996. Afbouw van het vijfde en bouw van het zesde klaslokaal voor de école publique.

1995. Vloeren egaliseren en enkele kasten voor de école publique.

1993. Toiletgebouw met 3 wc's voor de école publique.

1992. École publique: opknappen klaslokalen, schoolbankjes, leesboeken.

1991. Twee potten met pillen en verbandmiddelen voor de école publique.

1990. Schoolbankjes en afbouw vierde klaslokaal école publique.

1989. Begin met bouw vierde klaslokaal école publique.

1988. Vensterluiken, bankjes en tafels, cementen vloer en schoolbord voor de école publique.

1987. En zo is alles begonnen: het bladerdak van de école publique in Fimela wordt vervangen door golfplaten.